ΔΝΤ: Χρέος και γεωπολιτικές εντάσεις απειλούν την ανάπτυξη

«Καμπανάκι» από το Ταμείο για τις επιπτώσεις των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και του ιστορικά υψηλού χρέους στην παγκόσμια οικονομία.

Η ισχυρή ανάκαμψη των επενδύσεων και του εμπορίου έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ τα ρίσκα είναι γενικά ισορροπημένα βραχυπρόθεσμα, αν και παραμένουν πτωτικά πέραν των επόμενων τριμήνων, αναφέρεται στο ανακοινωθέν της 37ης Συνεδρίασης της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής του ΔΝΤ.

Οι αυξανόμενες οικονομικές ευπάθειες, οι αυξανόμενες εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις και το ιστορικά υψηλό παγκόσμιο χρέος απειλούν τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης. Τα δημογραφικά προβλήματα και η υποτονική ανάπτυξη της παραγωγικότητας μπορεί να μειώσουν τις προοπτικές για υψηλότερη και πιο περιεκτική ανάπτυξη στη συνέχεια.

Το παράθυρο ευκαιρίας παραμένει ανοικτό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί γρήγορα για την προώθηση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που συντηρούν την τρέχουσα ανάκαμψη, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και αυξάνουν την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη προς όφελος όλων.

«Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία πολιτικής για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, ισορροπημένης, περιεκτικής και πλούσιας σε θέσεις εργασίας ανάπτυξης», τονίζεται στην ανακοίνωση. «Σε ευθυγράμμιση με τις εντολές των κεντρικών τραπεζών και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα ρίσκα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, η νομισματική διευκόλυνση θα πρέπει να συνεχιστεί εκεί που ο πληθωρισμός παραμένει αδύναμος και να αποσυρθεί σταδιακά εκεί που ο πληθωρισμός φαίνεται πως θα επιστρέψει στους στόχους των κεντρικών τραπεζών. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι ευέλικτη και φιλοαναπτυξιακή, ξαναδημιουργώντας «μαξιλάρια» όπου χρειάζεται, αποφεύγοντας την κυκλικότητα, δημιουργώντας περιθώριο για επένδυση σε υποδομές και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και διασφαλίζοντας πως το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται σε βιώσιμο δρόμο».

Όπως αναφέρεται, «οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη δυνητική ανάπτυξη και την απασχόληση, ενόσω θα βοηθούν αποτελεσματικά αυτούς που επωμίζονται το κόστος της προσαρμογής. Τονίζουμε τη σημασία της έγκαιρης, πλήρους και συνεπούς εφαρμογής και ολοκλήρωσης της ατζέντας μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω η ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και, εάν είναι απαραίτητο, να αντιμετωπίζουμε αναδυόμενα ρίσκα και ευαλωτότητες στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να ενισχύουν τη συμμετοχή ώστε να διαμοιράζονται ευρύτερα τα οφέλη της τεχνολογίας και της οικονομικής ενοποίησης και να διαχειρίζονται τα σχετικά ρίσκα. Θα εργαστούμε προκειμένου να μειώσουμε τις υπερβολικές παγκόσμιες ανισορροπίες με τρόπο που στηρίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, επιδιώκοντας κατάλληλες και βιώσιμες πολιτικές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα ισχυρά θεμελιώδη, οι σταθερές πολιτικές και ένα ανθεκτικό διεθνές νομισματικό σύστημα είναι ουσιώδη για τη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συμβάλλοντας στην ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Οι ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπου είναι εφικτές, μπορούν να εξυπηρετήσουν στην απορρόφηση των κραδασμών. Αναγνωρίζουμε πως η υπερβολική μεταβλητότητα ή οι άτακτες κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα αποφύγουμε τις ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και δεν θα θέτουμε στόχους στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μας για ανταγωνιστικούς λόγους.

Θα συνεργαστούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αμοιβαίες προκλήσεις. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία της εφαρμογής των συμπερασμάτων της Συνόδου των G20 στο Αμβούργο για το εμπόριο και αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περαιτέρω διάλογο και δράσεις. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη συνεισφορά του εμπορίου στις οικονομίες μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα παγκόσμια δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα, θα αντιμετωπίσουμε τις φορολογικές και ανταγωνιστικές προκλήσεις, περιλαμβανομένης και της ψηφιοποίησης, αναλόγως, και θα αντιμετωπίσουμε τις πηγές και τα κανάλια ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της διαφθοράς και άλλων παράνομων χρηματοδοτήσεων.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030. Θα εργαστούμε προς την ενίσχυση της διαφάνειας του χρέους και των πρακτικών βιώσιμης χρηματοδότησης τόσο από τους δανειολήπτες όσο και από τους δανειοδότες και προς την διευθέτηση των ευπαθειών χρέους σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Θα στηρίξουμε χώρες που αντιμετωπίζουν τις μακροοικονομικές συνέπειες πανδημιών, κινδύνων στον κυβερνοχώρο, κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών, ενεργειακού περιορισμού, συγκρούσεων, μετανάστευσης, καθώς και προσφυγικών και άλλων ανθρωπιστικών κρίσεων».

«Χαιρετίζουμε την επικαιροποίηση της Ατζέντας Παγκόσμιας Πολιτικής της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ. Ευθυγραμμιζόμενο με την εντολή του, το ΔΝΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέλη του και να συνεργάζεται με άλλους για την προώθηση ενός σταθερού διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, την παροχή βοήθειας σε μέλη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, την διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την βελτίωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών, την αναβάθμιση των εργαλείων πολιτικής για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων προς τις ανάγκες των μελών λύσεων πολιτικής, της ενίσχυσης του διεθνούς νομισματικού συστήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.