doValue Greece: Προϋπόθεση ευημερίας ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

doValue Greece: Προϋπόθεση ευημερίας ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός
Η ανάγκη για ενίσχυση της εκπαίδευσης και ενημέρωση των πολιτών για τις βασικές χρηματοοικονομικές αρχές είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ.

Από τη Νατάσα Κουκουράκη, Marketing & Communication Director doValue Greece

Η έννοια του «χρηματοοικονομικού εγγραματισμού (ή αλφαβητισμού)» ακούγεται δύσκολη και περίπλοκη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι πολύ απλό αλλά θεμελιώδες για την καθημερινότητα των ανθρώπων και τη λειτουργία της οικονομίας. Σημαίνει την απόκτηση των βασικών εκείνων οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για να μπορεί κανείς να λειτουργήσει ορθά και αποτελεσματικά μέσα στο περιβάλλον μιας σύγχρονης οικονομίας – ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη.

Ζούμε σε μια περίοδο που τα πράγματα στην οικονομία κινούνται σε δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις έχουν χαρακτηριστικά έντονης πολυπλοκότητας και ψηφιακότητας και ως εκ τούτου είναι πιο δύσκολα κατανοητές. Την ίδια ώρα διανύουμε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, που επιτείνεται από τον διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό των αλλαγών και των εξελίξεων σε όλα τα θέματα.

Τα στοιχεία μάς δείχνουν ότι υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση και χρήση ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων και υπηρεσιών. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη για ενίσχυση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών ώστε να αποκτήσουν, ιδιαίτερα οι νεότεροι, δεξιότητες απαραίτητες στον 21ο αιώνα.

Στην doValue Greece πιστεύουμε ότι το ζήτημα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής, γι’ αυτό το εντάξαμε στο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας «Αξίες Ζωής». Διότι η γνώση αποτελεί ασπίδα προστασίας. Και εστιάσαμε πρωτίστως στους νέους. Άλλωστε, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι νέοι 18-29 ετών έχουν χαμηλότερη γνώση και ευαισθητοποίηση από τον μέσο όρο, γεγονός που τους καθιστά πιο επιρρεπείς σε μια λάθος απόφαση που θα τους ακολουθεί για ένα μέρος της ζωής τους. Άρα εκεί θελήσαμε να ρίξουμε το βάρος, ούτως ώστε να μπουν οι βάσεις για μια γενιά που θα λαμβάνει πιο συνειδητές αποφάσεις, κατανοώντας τα δεδομένα και γνωρίζοντας τι συνεπάγεται η κάθε απόφαση για το μέλλον.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης

Το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας – doResponsible Financial Center δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαου Δ. Φίλιππα, και απευθύνεται σε νέους 18-25 ετών, κυρίως φοιτητές ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών, με στόχο την ευρύτερη χρηματοοικονομική ενδυνάμωσή τους, ώστε να αποκτήσουν χρηματοοικονομικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον να επιτυγχάνουν τους οικονομικούς στόχους τους με ένα βιώσιμο τρόπο. Το Κέντρο εστιάζει σε δύο πυλώνες: Εκπαίδευση και Ενημέρωση.

Στον πρώτο πυλώνα, αυτόν της Εκπαίδευσης, υλοποιούνται σεμινάρια E-Learning 40 ατόμων διάρκειας 2μηνών (16-20 ώρες) με θέμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα». Με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας doValue.

Στο πλαίσιο της Ενημέρωσης που θα παρέχει το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας, δημιουργείται πρωτότυπο ψηφιακό υλικό το οποίο απευθύνεται στοχευμένα στις ηλικιακές ομάδες στις οποίες εστιάζει. Σε μορφή Newsletter τρίμηνης έκδοσης αλλά και μηνιαίων pod θα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές:

● χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός
● χρηματοοικονομική υπευθυνότητα
● χρηματοοικονομική υγεία και ευημερία
● αποταμίευση

Πιστεύουμε οτι το ζήτημα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής.

Ο ρόλος των γυναικών

Τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες όπου η διαφορά στο επίπεδο της χρηματοοικονομικής γνώσης είναι μεγαλύτερη του 10% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόσφατη έρευνα του οργανισμού Women on Top έδειξε ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν γνωρίζουν λιγότερα από τους άνδρες, υπάρχει χάσμα σε ό,τι αφορά την οικονομική συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις σχετικά με ζητήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά και την αυτοπεποίθηση των δύο φύλων.

Αν λάβουμε υπόψη και τα δύο αυτά ευρήματα, συμπεραίνουμε ότι χρειάζεται να χτίσουμε μια πιο ενδυναμωμένη νέα γενιά που να διαχειρίζεται ισότιμα τα χρηματοοικονομικά της ζητήματα. Απαιτείται, μάλιστα, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να αποτελέσει και μέρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να εκσυγχρονιστεί η διδασκομένη ύλη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τα αισιόδοξα μηνύματα

Το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας της doValue Greece έχει ήδη γίνει πόλος έντονου ενδιαφέροντος μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας του. Μεγάλος αριθμός νέων επέδειξε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο 1ο e-learning τον Μάιο του 2024, ενώ ακόμη περισσότεροι αναζήτησαν πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στην ειδική ενότητα που δημιουργήθηκε και βρήκε πολύ χρήσιμο υλικό στο 1ο Newsletter που αναρτήθηκε. Πολύ υψηλή επισκεψιμότητα καταγράφηκε επίσης στο σχετικό υλικό που αναρτήθηκε στο Youtube κανάλι της εταιρίας αλλά και στην εταιρική σελίδα στο LinkedIn, με πολλά ενδιαφέροντα σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις, στα οποία διαπιστώνουμε ότι οι νέοι αναζητούν κυρίως πληροφορίες σχετικά με θέματα επενδύσεων και έξυπνων αποταμιευτικών εργαλείων. Αναζητούν, επίσης, εφόδια για την εξέλιξή τους ως ενεργοί πολίτες μέσα στην κοινωνία. Το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες.

Η ευθύνη

Για την doValue Greece το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια στάση ευθύνης ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στη χώρα. Στόχος μας είναι να έχουμε όλοι την απαραίτητη ενδυνάμωση ώστε να μπορούμε να κάνουμε την επόμενη συναλλαγή, επένδυση ή χρηματοοικονομική κίνησή μας με αυτοπεποίθηση, ρεαλισμό και προσοχή. Είναι μια νέα αντίληψη που θέλουμε να προωθήσουμε, καθώς γνωρίζουμε καλά ότι ο σωστός χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας των ανθρώπων και της ευρύτερης κοινωνίας.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφία: Προσωπικό Αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: