Δραματική φτωχοποίηση της Ελλάδας

Στα επίπεδα το 2001 το κατά κεφαλήν εισόδημα - Η ελληνική οικονομία έχασε 51 δισ. ευρώ σε πέντε χρόνια. 

Τις καταστροφικές επιπτώσεις της ύφεσης για την ελληνική οικονομία δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2013 διαμορφώθηκε στα 12.354 ευρώ, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2001 και καταγράφοντας απώλεια 5.020 ευρώ έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2008 (17.374 ευρώ).

Δηλαδή της πρώτη χρονιάς που η οικονομία βρέθηκε σε ύφεση και του έτους κατά το οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε βρεθεί στο υψηλότερο σημείο από το 2000.

Επίσης το ΑΕΠ του 2013 διαμορφώθηκε σε 182,1 δισ. ευρώ (σε ονομαστικούς όρους) από 193,3 δισ ευρώ που ήταν το 2012. Σημειώνεται ότι το 2008 είχε φθάσει στο ανώτερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών και είχε διαμορφωθεί στα 233,3 δισ. ευρώ.

ελστατ

Δηλαδή, στα έξι χρόνια της ύφεσης «χάθηκαν» από την ελληνική οικονομία 51,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το διάστημα 2008 – 2013 σημειώθηκαν οι παρακάτω αλλαγές:
• Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών υποχώρησε από τα 165,75 δισ. ευρώ στα 128,63 δισ. ευρώ πέρυσι.

• Η δημόσια κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά 11 δισ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκε στα 31,34 δισ. ευρώ το 2013.

• Οι επενδύσεις υποχώρησαν στα 23,6 δισ. ευρώ το 2013 από 56 δισ. ευρώ (απώλεια 32,4 δισ. ευρώ).

• Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 53 δισ. ευρώ το 2013 από 56,2 δισ. ευρώ το 2008. Πάντως, σε σχέση με το 2012, οι εξαγωγές αυξήθηκαν πέρυσι κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.

• Οι εισαγωγές μειώθηκαν δραστικά κατά 35,7% και διαμορφώθηκαν στα 57,8 δισ. ευρώ πέρυσι, από 90 δισ. ευρώ το 2008.

 

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3,9% η ύφεση το 2013