Δράσεις ανοικτής καινοτομίας από την Bayer με πολλές και διαφορετικές μορφές συνεργασίας

Δράσεις ανοικτής καινοτομίας από την Bayer με πολλές και διαφορετικές μορφές συνεργασίας
Η εταιρεία επενδύει σημαντικά στην καινοτομία, δημιουργώντας νέες λύσεις που παράγουν προστιθέμενη αξία για το κοινό και την κοινωνία στους τομείς της υγείας και της διατροφής.

Η Bayer συνεχίζει τις δράσεις ανοικτής καινοτομίας. Μέσα από την έρευνα στα εργαστήριά της, τις συμφωνίες για από κοινού ανάπτυξη ή τις στρατηγικές συμμαχίες έρευνας με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και μέσα από τα προγράμματα ανοιχτής καινοτομίας, «αγκαλιάζει» πολλές διαφορετικές μορφές συνεργασίας, ώστε να επιτύχει κορυφαίες και πρωτοπόρες λύσεις στην υγεία. Τα παραπάνω ανέφεραν ο Θανάσης Κώτσανης, ιατρικός διευθυντής της Bayer Ελλάς και η Σόνια Μουσαβερέ διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Βayer Ελλάς παρουσιάζοντας την πορεία της Bayer προς την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής καινοτομίας, η Bayer προσφέρει επιχορηγήσεις για επιστήμονες από πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς εταιρείες ή προγραμματιστές τεχνολογίας για την υγεία από όλο τον κόσμο για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα έργα.

Έχει αναπτύξει μια σειρά προγραμμάτων, όπως το G4A (πρώην Grants4Apps). Εκτός από τον εντοπισμό νέων τεχνολογιών, επιχειρηματικών μοντέλων και τάσεων της αγοράς, η πρωτοβουλία αυτή εστιάζεται στη συνεργασία με νεοσύστατες επιχειρήσεις. Από τη δημιουργία της πρωτοβουλίας το 2013, η Bayer έχει υποστηρίξει πάνω από 149 εταιρείες ψηφιακών λύσεων υγείας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 29 άμεσες συνεργασίες με εταιρείες. Εφαρμόζει το G4A σε 12 χώρες, αναπτύσσοντας και προωθώντας συνεργατικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρθηκε, η Bayer επενδύει σημαντικά στην καινοτομία, δημιουργώντας νέες λύσεις που παράγουν προστιθέμενη αξία για το κοινό και την κοινωνία στους τομείς της υγείας και της διατροφής.

Για να το επιτύχει αυτό η εταιρεία: επενδύει σημαντικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας τη συνέργεια της επιστήμης με την τεχνολογία, με γνώμονα τα δεδομένα, αξιοποιεί τις πρωτοβουλίες ανοικτής καινοτομίας, συμβάλλοντας στα οικοσυστήματα καινοτομίας για συνεργασία και δημιουργία νέων λύσεων με παγκόσμιους εταίρους, επιβραβεύει τους εργαζόμενους που καινοτομούν, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ανάγκες των πελατών τους και να μεταφράσουν τις γνώσεις τους σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και, τέλος, υποστηρίζει την κοινωνική καινοτομία στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τη ζωή και την κοινωνία.

Η διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Βayer Ελλάς, Σόνια Μουσαβερέ, δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής του ομίλου της Bayer “επιστήμη για μια καλύτερη ζωή” και βασικό στοιχείο της στρατηγικής της. Με τις καινοτόμες λύσεις μας, ανταποκρινόμαστε στις παγκόσμιες προκλήσεις της ιατρικής περίθαλψης και στην ανάγκη διασφάλισης επαρκούς εφοδιασμού σε τρόφιμα και εστιάζουμε σε τρία βασικά στοιχεία: την αριστεία στην έρευνα και την ανάπτυξη, την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογιών και την ανοιχτή καινοτομία».

Ο κ. Κώτσανης, αναφέρθηκε στην καινοτομία στον κλάδο του φαρμάκου που απαιτεί «αρκετό χρόνο, υπομονή και επιμονή πριν αυτό πάρει την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας».

Στον τομέα φαρμάκων οι πωλήσεις της Bayer το 2018 ανήλθαν σε 16.74 δισ. ευρώ με τις επενδύσεις της στην ‘έρευνα και στην ανάπτυξη να ανέρχονται σε 20% του τζίρου της. Στον τομέα απασχολούνται παγκοσμίως 38.478 εργαζόμενοι από τους οποίους 7.924 αποκλειστικά στην έρευνα και ανάπτυξη.