Δραστική μείωση των δημοτικών και λοιπών τελών διαχείρισης για τις επιχειρήσεις ζητά ο Κ. Μίχαλος

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα υπέρογκα ποσά που υποχρεώνονται να καταβάλλουν αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΕ σε επιστολή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης. 

Τη ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών των επιχειρήσεων ζητά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, από τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε στους υπουργούς υποστηρίζει ότι τα δημοτικά τέλη που επιβάλουν οι ΟΤΑ στις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Επιχειρηματικά και Βιοτεχνικά Πάρκα, καθώς και σε άτυπες συγκεντρώσεις σε βιομηχανικές ζώνες εκτός σχεδίου, είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό θέμα που αποτελεί αντικείμενο υψηλού ενδιαφέροντος στο πεδίο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι επιχειρήσεις, ιδίως στους ΟΤΑ των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου συχνά δεν υφίσταται το στοιχείο της εντοπιότητας, υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που επιβάλλονται στις λοιπές κατηγορίες χρήσεων του δήμου, με μηδενική δυνατότητα αντίδρασης και διαπραγμάτευσης εκ μέρους των επιχειρήσεων, χωρίς να παρέχονται ανάλογες υπηρεσίες καθαριότητας και οδοφωτισμού, οι οποίες θεωρούνται ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στην πρόταση νόμου που καταθέτει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων επαναφέρει παλιά νομοθετική ρύθμιση που δεν είχε ψηφιστεί για το ίδιο θέμα. Ζητάει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ των ΟΤΑ και των Φορέων Διαχείρισης των Πάρκων που έχουν ολοκληρωθεί, δεσμευτικά. Μέχρι την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, το 80% των δημοτικών τελών, που θα προσδιοριστούν με ανταγωνιστική διαδικασία, θα αποδίδεται στους Φορείς Διαχείρισης, με την υποχρέωση να παρέχουν τις σχετικές ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Στην ίδια πρόταση νόμου ζητείται να θεσμοθετηθεί ανώτατη τιμή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναγνωρισμένες άτυπες συγκεντρώσεις, ίση με τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη χρήση εντός των ορίων του ΟΤΑ, όπως σήμερα ισχύει για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ