ΕΕ: Πρώτη η κάρτα στις πληρωμές online – Το e-payment και τα μερίδια στην Ελλάδα

ΕΕ: Πρώτη η κάρτα στις πληρωμές online – Το e-payment και τα μερίδια στην Ελλάδα
Στο 9% το μερίδιο του e-payment στις συναλλαγές online στην Ελλάδα - Η διείσδυση λύσεων όπως Klarna, Sofort, iDeal και Afterpay στην ΕΕ

Περισσότερες από τις μισές διαδικτυακές πληρωμές στις χώρες του ευρώ (51%) γίνονται με κάρτες ενώ το 1/4 των διαδικτυακών συναλλαγών γίνονται μέσω λύσεων e-payment.

Συνολικά, με κάρτα και λύσεις e-payment διενεργείται το 70% της αξίας των online πληρωμών. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στη χρήση καρτών με βάση την αξία των συναλλαγών (64%). Η Ολλανδία εμφανίζει το χαμηλότερο (11%) ενώ πρωταγωνιστεί στις λύσεις e-payment με μερίδιο 83% στο σύνολο των online συναλλαγών της. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 9% σε αξία και 8% σε αριθμό συναλλαγών.

Σημειώνεται ότι οι λύσεις e-payment περιλαμβάνουν το PayPal και άλλες μεθόδους πληρωμής μέσω διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου όπως π.χ. Klarna, Sofort, iDeal, Afterpay κ.α., που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη εκτενώς στην Ελλάδα αλλά κερδίζουν έδαφος με ταχείς ρυθμούς. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΚΤ το μερίδιο των πληρωμών με κάρτα στις διαδικτυακές συναλλαγές μειώθηκε ελαφρά μεταξύ 2019 και 2022, από 54% σε 51%. Η χρήση του PayPal και παρόμοιων λύσεων πληρωμών μέσω διαδικτύου ή μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου έχει μειωθεί ελαφρώς ενώ η ποικιλία των τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η χρήση λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών όπως το iDeal, το PayPal και το Klarna είναι μακράν ο πιο συχνός τρόπος πληρωμής για ηλεκτρονικές αγορές στην Ολλανδία. Ωστόσο και ορισμένες άλλες χώρες εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις. Οι λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο μεταξύ όλων των τρόπων ηλεκτρονικών πληρωμών και στη Γερμανία (32%) καθώς και στη Σλοβενία (45%). Ωστόσο, οι πληρωμές με κάρτα εξακολουθούσαν να είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο για ηλεκτρονικές πληρωμές στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ.

Επίσης κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι η τιμή αγοράς επηρεάζει το πώς πληρώνουν οι καταναλωτές για αγαθά και υπηρεσίες. Οι αγορές μικρότερης αξίας πληρώνονται συνήθως στο POS, ενώ οι πληρωμές υψηλότερης αξίας γίνονται συχνότερα στο διαδίκτυο. Το 2022, το μερίδιο των πληρωμών POS κάτω των 20 ευρώ ήταν σχεδόν 60%, ενώ μόνο το 4% των πληρωμών POS είχε τιμή μεγαλύτερη από 100 ευρώ. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές αγορές για λιγότερο από 10 ευρώ ήταν σπάνιες και περισσότερες από μία στις τέσσερις ηλεκτρονικές πληρωμές είχαν τιμή άνω των 50 ευρώ.