ΕE: Ενιαίος ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων

ΕE: Ενιαίος ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δυσκολεύει για τις τράπεζες η απόπειρα συγκάληψης των επισφάλειών τους. 

Πηγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) δήλωσε απόψε ότι θα ζητηθεί από τις μεγάλες τράπεζες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσουν έναν ενιαίο ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενόψει του επικείμενου ελέγχου των βιβλίων τους, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα καταστήσει πιο δύσκολο αυτές να αποπειρώνται να συγκαλύπτουν τις επισφάλειές τους με τη χρήση των ισχυόντων ανά χώρα κανόνων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ελπίζει να αρχίσει την διαδικασία ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ενεργητικού των μεγάλων τραπεζών της 17μελούς Eυρωζώνης εντός του έτους.

Η αξιολόγηση αυτή θα συμπεριλάβει μια λεπτομερειακή εξέταση του εάν διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια διαθέσιμα για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να μην αποπληρωθούν δάνεια που έχουν χορηγήσει, προκειμένου η ΕΚΤ να κρίνει την κατάστασή τους πριν καταστεί ο εποπτικός φορέας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στα τέλη του 2014.

ΕΕ: Οι τράπεζες μείωσαν κατά 5.500 τα υποκαταστήματά τους

Οι εθνικοί εποπτικοί φορείς στις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ θα κληθούν να προχωρήσουν σε παρόμοιους ελέγχους σε χώρες-μη μέλη της ευρωζώνης. Και οι δύο αυτές διαδικασίες ελέγχου, τις οποίες θα συντονίσει η ΕΑΤ, θα επικεντρωθούν στις «προβληματικές κατηγορίες» των χορηγήσεων σε συγκεκριμένες χώρες, ιδίως στους τομείς των δανείων προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις, των δανείων προς κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις αλλά και των στεγαστικών δανείων.

Η μη κατονομαζόμενη πηγή της ΕΑΤ ανέφερε, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ότι ένα χαρακτηριστικό-κλειδί του ελέγχου ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών αυτών θα είναι η εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες κατηγοριοποιούν τα δάνεια. Οι εποπτικοί φορείς στην ΕΕ χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να καταγράφουν τα προβληματικά ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάτι που καθιστά δύσκολες τις συγκρίσεις από χώρα σε χώρα.

Η ΕΑΤ προχώρησε πρόσφατα σε μια διαβούλευση με αντικείμενο τον καθορισμό ενός ενιαίου τρόπου καθ’ άπασα την επικράτεια της ΕΕ για να καταγράφονται οι επισφάλειες αυτές και εργάζεται ώστε να οριστικοποιηθεί ο ενιαίος αυτός ορισμός ως το Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στον επικείμενο έλεγχο των βιβλίων των τραπεζών.

Υπό την απειλή κατάρρευσης (ξανά) ισπανικές τράπεζες;

«Θα ζητήσουμε από όλους να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ενιαίο ορισμό», ανέφερε η πηγή της ΕΑΤ.

Σε ένα σημείωμά της που είχε δημοσιευτεί την 14η Αυγούστου, η Moody’s Analytics, εταιρία αναλύσεων που ανήκει στον φερώνυμο οίκο αξιολόγησης, επισήμανε ότι ο ενιαίος ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα «θέσει τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ένας νέος ευρωπαϊκός κανόνας για τους ελέγχους αντοχής» των τραπεζών.

«Περαιτέρω, θα προσδώσει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία στον εποπτικό ρόλο τον οποίο η ΕΚΤ θα κληθεί να αναλάβει», τόνισε ο διευθυντής της Moody’s Analytics Αλέσιο Μπαλντουίνι.

Πάντως μια εκπρόσωπος της ΕΚΤ είπε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με την μεταχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο έλεγχος αντοχής των τραπεζών που είχε γίνει το 2011 και βασίστηκε σχεδόν εντελώς στους εθνικούς εποπτικούς φορείς και ορισμούς επικρίθηκε ευρέως για το γεγονός ότι είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 70 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες χρειάζονται συνολικά μόλις 106 δισ. ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Ρόιτερς