Πώς θα βρείτε την ευτυχία στον εργασιακό σας χώρο

Πώς θα βρείτε την ευτυχία στον εργασιακό σας χώρο

Η νέα πρόκληση των εργοδοτών και οι νέες προτεραιότητες των εργαζόμενων - Η Ασπασία Δημοπούλου της KPMG αναλύει. 

Της Ασπασίας Δημοπούλου, Human Resources Director KPMG

«Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την εργασία σας;». Θα µπορούσε κανείς να απαντήσει στην ερώτηση αυτή απολογιστικά, µετρώντας τα υπέρ και τα κατά. Είναι, όµως, αυτός ο σωστός τρόπος για να αξιολογηθεί ένα µεγάλο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας και εντέλει της ζωής µας; Η αλήθεια είναι πως, ενώ για όλες τις λοιπές δραστηριότητες µετράµε µε ποσοστά χαράς και ευτυχίας, για την εργασία µας αρκούµαστε στην κλίµακα της ορθολογικής ικανοποίησης.

Ίσως αυτό το στερεότυπο να πηγάζει από παλαιότερες αντιλήψεις για την εργασία, όµως η σύγχρονη πραγµατικότητα επιβάλλει µια άλλη, πιο τολµηρή θεώρηση των πραγµάτων. Οι εταιρείες έχουν πλέον να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις και χρειάζεται να αναζητήσουν ανθρώπους µε νέες ικανότητες και υψηλά ποσοστά ενέργειας για να τις βοηθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να απασχολούν εργαζοµένους που να τους αρέσει και να χαίρονται να ταυτίζουν το επαγγελµατικό τους µέλλον µε το όνοµα του εργοδότη και να αισθάνονται αποφασισµένοι να συµβάλουν στην επιτυχία του (employee engagement).

Πώς, όµως, θα γίνει αυτό; Η απάντηση έγκειται στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, οι οποίοι ξεκινούν από το περιβάλλον που δηµιουργεί ο εργοδότης, αγγίζουν την ποιότητα της ζωής (well being) του εργαζόµενου, επιδρούν στη δυναµική και στο ηθικό της οµάδας (high moral teams) και επιστρέφουν στον εργοδότη µε την έννοια της επιτυχούς απόδοσης (high performing companies).

Το µέλλον της εργασιακής συνύπαρξης απαιτεί περιβάλλοντα προσανατολισµένα σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, παράγοντες υψηλά ιεραρχηµένοι στο παρελθόν, όπως χρήµατα και εργασιακή ασφάλεια, δεν καταλαµβάνουν πλέον την ίδια θέση στις προτεραιότητες των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Τι τους κρατά λοιπόν χαρούµενους και αποδοτικούς και ποιοι είναι οι παράγοντες που σταθµίζουν στις επιλογές τους;

Ποιοτική εργασία µε προκλήσεις, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε πολλά και ενδιαφέροντα αντικείµενα και θα τους εξασφαλίζει τη γνώση, την επαγγελµατική ανάπτυξη και αναβάθµιση. Η διαρκής εκπαίδευση, η συχνή εναλλαγή ρόλων (internal rotation), καθώς επίσης και ο σύγχρονος τρόπος δουλειάς, µε περισσότερη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και λιγότερη γραφειοκρατία, είναι παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση κλίµατος δηµιουργίας και πρωτοπορίας.

Εταιρική κουλτούρα που να τους αντιπροσωπεύει. Η αναζήτηση της αξίας µε την οποία θέλουν να ταυτίζονται πλέον οι εργαζόµενοι για να νιώθουν περήφανοι και ευχαριστηµένοι οδηγεί σε εταιρείες που αποδεδειγµένα συµβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο µε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που νοιάζονται για το κοινό καλό και που µπορούν να παρουσιάσουν έναν σκοπό (purpose), πέραν των οικονοµικών αποτελεσµάτων.

Δυνατότητα να δηµιουργήσουν τον δικό τους ορισµό της επιτυχίας. Η παλαιότερη άποψη της ταχύτατης επαγγελµατικής εξέλιξης δεν είναι πλέον το ζητούµενο. Οι νέοι εργαζόµενοι επιθυµούν να ορίσουν οι ίδιοι τους ρυθµούς µε τους οποίους θα εξελιχθούν. Ως εκ τούτου αναζητούν, λοιπόν, από τους εργοδότες τους συχνή καθοδήγηση, ειλικρινή επικοινωνία και τακτικό feedback, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέξουν µόνοι τους την κατεύθυνση που θα πάρει η καριέρα τους.

Ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής. Η µονοσήµαντη καθηµερινότητα στερεί από τους εργαζοµένους τα επίπεδα ενέργειας που οι ίδιοι χρειάζονται για να αποδώσουν και η έλλειψη ποικίλων εµπειριών και ερεθισµάτων αφαιρεί από τη δηµιουργικότητα και την επιθυµία για προσφορά. Η εξισορρόπηση του χρόνου δουλειάς και προσωπικής ζωής είναι σηµαντικότατος παράγοντας ευεξίας (well being) και αποτελεί στόχο όλων των εργαζοµένων.

Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις µας, καταλήγουµε να διατυπώσουµε διαφορετικά την αρχική µας ερώτηση, για να επιβεβαιώσουµε την πεποίθησή µας ότι η δηµιουργία ταυτίζεται µε τη χαρά και το ενδιαφέρον σε όλους τους τοµείς της ζωής µας.

«Πόσο ευτυχισµένοι είστε στη δουλειά σας;».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Fortune Δεκεμβρίου