Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Creta Farms από τον όμιλο Bella

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Creta Farms από τον όμιλο Bella
Σύμφωνα με την εταιρεία, η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την διάσωση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας και την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης μέσω της στρατηγικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με την Impala Hellas του κ. Δημήτρη Βιντζηλαίου.

Την απόκτηση της Creta Farms από την Impala Hellas ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με απόφασή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21/4, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τον όμιλο Bella, μέσω της θυγατρικής του Impalla Hellas, σε τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού της Creta Farms, συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής Tετο-Φάρμα, κρίνοντας ότι είναι συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την διάσωση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας και την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης μέσω της στρατηγικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με την Impala Hellas του κ. Δημήτρη Βιντζηλαίου.

Επίσης, σημειώνεται ότι «η απόφαση της Επιτροπής είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας εις βάθος ελέγχου, κατά την οποία εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα και οικονομικά στοιχεία της στρατηγικής συμφωνίας. Η απόφαση αυτή, όχι μόνο ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης αλλά επίσης διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας κατά την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την έγκριση της συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο, μέσω της υποστήριξής της από την Impala Hellas και τον όμιλο Bella».

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει την παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης 4 εκατ. Ευρώ στην Creta Farms, από τα οποία η Impala Hellas έχει ήδη εκταμιεύσει τα 2 εκατ. που της αναλογούν, ενώ τα υπόλοιπα 2 εκατ. αναμένεται να εκταμιεύσουν σύντομα οι πιστώτριες τράπεζες.

Μόλις αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στη λειτουργία των δικαστηρίων λόγω του κορονοϊού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου η συζήτηση της υπαγωγής της αλλαντοβιομηχανίας στο άρθρο 106 β&δ του πτωχευτικού κώδικα.