Εγκρίθηκε η μετονομασία της Eurobank Properties σε Grivalia Properties

Εγκρίθηκε η μετονομασία της Eurobank Properties σε Grivalia Properties

Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού περί επωνυμίας.

Εγκρίθηκε με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η μετονομασία της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, βάσει απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού περί επωνυμίας, όπως αυτή αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την 28.8.2014. H επίσημη παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας θα πραγματοποιηθεί στις 15.10.2014.