Εγκρίθηκε ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας ηλεκτροπαραγωγής από την Κομισιόν

Στόχος η διασφάλιση μέσω δημοπρασιών της αναγκαίας ευελιξίας στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας που υπεβλήθη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να διασφαλίζεται μέσω δημοπρασιών η αναγκαία ευελιξία στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.

Σε πρώτη φάση, στον μηχανισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικά, ενώ σε επόμενο στάδιο θα μπορούν να συμμετέχουν τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και αποθήκευσης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέσχε το ΥΠΕΝ:

– Με το μεταβατικό μηχανισμό εκπληρώνεται η βραχυπρόθεσμη διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ευελιξίας στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας υπό το Target Model.

– Προς το σκοπό αυτό, ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει δημοπρασίες ευέλικτης ισχύος (η πρώτη τον Σεπτέμβριο), με μέγιστο δημοπρατούμενο όγκο τα 4.500MW, προκειμένου οι ευέλικτες μονάδες να λάβουν αποζημίωση για την διαθεσιμότητά τους να παράσχουν ευελιξία. Στον διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν όσοι μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ευελιξίας που έχουν τεθεί από τον Διαχειριστή, δηλαδή οι μονάδες φυσικού αερίου και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Σε δεύτερο στάδιο, και κατόπιν της έναρξης των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στον Μηχανισμό, δύναται επιπλέον να συμμετέχουν τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και αποθήκευσης.

– Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού ορίζεται κατά μέγιστο έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή μέχρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας σε περίπτωση ο τελευταίος εφαρμοστεί νωρίτερα.

Ο Μηχανισμός διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα τα οριζόμενα στις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020» και κοινοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα