ΕΚΑΣ: Πώς θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους

Αδυναμία της ΗΔΙΚΑ να αναλάβει την καταβολή του Επιδόματος σε δικαιούχους του 2016. Τί αναφέρει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι ο έλεγχος και η καταβολή των ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016 δεν είναι εφικτός από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τεχνικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μεταφέρει την αρμοδιότητα καταβολής σε συνταξιούχους στις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων των πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

Πλέον οι υπηρεσίες θα πρέπει στην περίπτωση που διαπιστωθεί δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος, να κινήσουν τις διαδικασίες προκειμένου οι συνταξιούχοι να ενταχθούν στους δικαιούχους των αντισταθμιστικών μέτρων που ισχύουν και να τους καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι ο έλεγχος και η καταβολή των ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016 δεν είναι εφικτός από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τεχνικούς λόγους.

Ο έλεγχος για την ύπαρξη του δικαιώματος θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του έτους 2014, όπως αυτά απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας φορολογικού έτους 2014.

Στην περίπτωση των εισοδηματικών κριτηρίων και των χορηγούμενων ποσών, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για το έτος 2015.

Όσον αφορά το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ, υπενθυμίζεται ότι θα εξετάζεται στις συντάξεις Απριλίου 2016, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/4/2016 μέχρι 30/4/2016, το ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

Εάν, ωστόσο, διαπιστωθεί δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016, όχι, όμως, και από 1/6/2016 μέχρι 31/12/2016, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ενταχθούν στους δικαιούχους των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ., και να τους καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά για το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι 31/12/2016.