Εκεί που τελειώνουν τα «Ψιλά Γράμματα»

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει στον καταναλωτή το αίσθημα ασφάλειας που απαιτούν οι δύσκολοι καιροί.

Special Advertising Section

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει στον καταναλωτή το αίσθημα ασφάλειας που απαιτούν οι δύσκολοι καιροί, με ξεκάθαρους όρους και πάντα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα είναι μεγάλη και οι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν ασφαλιστική εταιρεία και καλύψεις, κάνοντας έρευνα αγοράς και θέτοντας πλέον αυστηρά κριτήρια στις επιλογές τους. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί πρωτίστως η αξιοπιστία και η υγιής πορεία που αποδεικνύει μία ασφαλιστική εταιρεία μέσα στο χρόνο.

photo2Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά 35 χρόνια ιστορίας, με το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της να ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Πρόκειται για τη μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική στην Ελλάδα, που διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές.
Η Εταιρεία θέτει τον άνθρωπο στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της, ενώ η στρατηγική της που καθοδηγείται από το συνεταιριστικό ιδεώδες, την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Κυρίαρχο κριτήριο αποτελεί επίσης και η κεφαλαιακή επάρκεια. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 80 εκατομ. ευρώ και απασχολεί 90 εργαζόμενους. Οι υπηρεσίες της παρέχονται από δίκτυο 850 εξουσιοδοτημένων ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων και διαμεσολαβητών. Γι’ αυτό την εμπιστεύονται πάνω από 200.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, 16.000 ιδιοκτήτες κατοικιών και 15.000 επιχειρήσεις, ενώ καλύπτει την υγεία και τη σύνταξη 35.000 συνανθρώπων μας!

Όπως τόνισε και ο κ. Δημήτρης  Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, «… η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μια υγιής επιχείρηση, με κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ το 2013, με παραγωγή ασφαλίστρων στα 31 εκατ. ευρώ, και τεχνικά αποθέματα στα 47 εκατ. ευρώ, ενώ η κάλυψη περιθωρίου φερεγγυότητας αγγίζει το 182%. Η εταιρεία προχωρά δυναμικά στο 2014, με νέα προϊόντα που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των πελατών, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας».

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στους κλάδους ζωής, υγείας, κατοικίας, περιουσίας, επιχειρηματικών κινδύνων, αυτοκινήτου και πολλών άλλων, όπως φαίνεται και στον παρακείμενο πίνακα.

photo3

Όμως τι θα ήταν τα παραπάνω αν έλειπε το ανθρώπινο στοιχείο; Έργο μιας ασφαλιστικής, δεν είναι η απλή παραγωγή συμβολαίων. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική δεσμεύεται από την προσυμβατική ακόμη ενημέρωση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη, με επαγγελματισμό και ήθος, χρησιμοποιώντας συμβόλαια και καλύψεις, ξεκάθαρα και σαφέστατα, χωρίς δυσνόητα σημεία και ψιλά γράμματα.

Επιπροσθέτως δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλιζόμενο, μέσα από τον «Σύμμαχο του Πελάτη», να αναδείξει λειτουργίες που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του, με τη δέσμευση να δώσει απαντήσεις και λύσεις εντός 15 ημερών.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική επιστρέφει την ασφαλιστική της υπεραξία στον άνθρωπο, αποδεικνύοντας καθημερινά αυτό που με δυο λέξεις περιγράφει την επιχειρηματική της φιλοσοφία: το «Είμαστε εσύ»!

photo1

 

Σχετικά άρθρα