Εκκολαπτόμενοι εκατομμυριούχοι

Εκκολαπτόμενοι εκατομμυριούχοι

Οι Developers αποτελούν μια νέα ισχυρή εργασιακή τάξη.

Η εταιρεία Chef που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής λογισμικού, χορήγησε μια έρευνα, της οποίας το βασικό συμπέρασμα είναι η πεποίθηση των developers ότι αποτελούν μια νέα ισχυρή εργασιακή τάξη με ανθεκτικότητα σε οικονομικές κρίσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς developers θεωρούν ότι θα καταφέρουν να γίνουν εκατομμυριούχοι και επίσης πιστεύουν ότι βρίσκονται στην ατμομηχανή που οδηγεί αυτήν την περίοδο της καινοτομία.

Σχεδόν στο σύνολο τους, ποσοστό 94%, οι developers θεωρούν ότι θα επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό κρίσιμους τομείς της οικονομίας τα ερχόμενα 5 χρόνια.

Σχεδόν τα 2/3 αυτών που εργάζονται σε εταιρείες, εκτιμούν ότι θα έχουν αύξηση του μισθού τους τους ερχόμενους 12 μήνες, ενώ το 84% αυτών θεωρούν ότι ήδη πληρώνονται καλά σε σχέση με την προσφορά τους.

Τέλος το 79% των ερωτηθέντων, θεωρούν ότι οι διοικήσεις των εταιρειών, κυνηγούν κυρίως το βραχυπρόθεσμο κέρδος και με αυτό τον τρόπο δημιουργούν εμπόδια στην επιχειρηματική καινοτομία, η οποία βασίζεται σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμους στόχους.

Πηγή: digi1.gr