Έκλεψαν από τα γραφεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός μισό εκατομμύριο ευρώ

Έκλεψαν από τα γραφεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός μισό εκατομμύριο ευρώ
Ðáßêôåò ôïõ Ïëõìðéáêïý ìéëïýí ìå äçìïóéïãñÜöïõò êáôÜ ôç äéÜñêåéá Media Day ãéá ôçí ïìÜäá ìðÜóêåô ôïõ Ïëõìðéáêïý, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÓôÜäéï ÅéñÞíçò êáé Öéëßáò óôïí ÐåéñáéÜ ÔåôÜñôç 20 Óåðôåìâñßïõ 2017 ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁÌÂÕÓÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι παράγοντες της ομάδας προχώρησαν σε καταγγελία του περιστατικού στις αρχές.

Καταγγελία για κλοπή μισού εκατ. ευρώ από τα γραφεία της επιβεβαίωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την καταγγελία η κλοπή συνέβη κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, όταν άγνωστοι δράστες εισήλθαν στα γραφεία και κατάφεραν να αποσπάσουν το τεράστιο χρηματικό ποσό, αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Όπως προκύπτει δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος διάρρηξης ενώ δεν αφαιρέθηκε οτιδήποτε άλλο.

Η καταγγελία από τους υπεύθυνους της ΚΑΕ έγινε το πρωί της Δευτέρας στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά. Αστυνομικοί μετέβησαν στο χώρο. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα  προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της κλοπής και να εντοπιστούν οι δράστες.