Εκπαιδευτική ημερίδα εξ αποστάσεως από τη Eurolife ERB

Εκπαιδευτική ημερίδα εξ αποστάσεως από τη Eurolife ERB
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Μία digital εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλιστικός Κλάδος και Υγειονομική Κρίση: Βελτιστοποιώντας τις Επιχειρησιακές Στρατηγικές σε Περιβάλλον Αβεβαιότητας, με χρήση των Business Analytics» διοργάνωσε η Eurolife ERB για το δίκτυο συνεργατών της. Η ημερίδα υλοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εικονική αίθουσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 240 συνεργατών της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολυετούς και επιτυχημένης συνεργασίας της Eurolife ERB με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με εισηγητή τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, κ. Σωτήρη Μπερσίμη. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκε θεματολογία που αφορά στην άντληση πληροφοριών και γνώσεων από πολλαπλές πηγές δεδομένων, οι οποίες προκύπτουν από την ενσωμάτωση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο εισηγητής παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα οφέλη που έχει η αποτελεσματική ανάλυση αυτών των δεδομένων για μια σύγχρονη επιχείρηση, προσφέροντας γνώση που τη βοηθά να λαμβάνει βέλτιστες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των συνεργατών της με σύγχρονες μεθόδους αποτελεί προτεραιότητα για τη Eurolife ERB. Για την εταιρεία, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό τους, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα που αφορούν στον ασφαλιστικό κλάδο και τις εξελίξεις του. Παράλληλα, με τα προγράμματα εκπαιδευτικής κατάρτισης που υλοποιεί συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της περαιτέρω εξειδίκευσής τους.

Λόγω της έκτακτης συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τους τελευταίους μήνες, η Eurolife ERB, έχοντας αναπτύξει μοντέλο για training εξ αποστάσεως, εφάρμοσε άμεσα εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα τα εκπαιδευτικά της προγράμματα. H ημερίδα που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά δεν είναι η πρώτη εκπαιδευτική της δράση που υλοποιείται σε εικονική αίθουσα με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Τον τελευταίο μήνα η εταιρεία έχει υλοποιήσει για τους συνεργάτες της πολλαπλά σεμινάρια και ημερίδες εξ αποστάσεως, καλύπτοντας μεγάλο εύρος θεμάτων, με πάνω από 500 συμμετοχές.

Για τη Eurolife ERB, αξία έχει να ενισχύει συστηματικά και με συνέπεια τη στενή σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στόχος της είναι να τους ενδυναμώνει περισσότερο, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες και να ανταποκρίνονται ακόμα πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις επιδιώξεις των πελατών τους.