Έκπτωτη η εταιρεία Swiss Med που είχε αναλάβει την προμήθεια 3 εκατομμυρίων self tests

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έκπτωτη κρίθηκε από τον διαγωνισμό για την προμήθεια self – tests η εταιρεία Swiss Med, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη σχετική απόφαση να προβλέπει επίσης την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου της εγγυητικής επιστολής ύψους 504.000 ευρώ που αφορούσε τη συμμετοχή της Swiss Med στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται πως η Swiss Med ενημέρωσε ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τη συμφωνία παράδοσης 3 εκατομμυρίων tests και ζήτησε την παράταση της χρονικής προθεσμίας που όριζε η σύμβαση. Η νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αντέτεινε ότι η σύμβαση ορίζει αυστηρά πως οι ανάδοχοι οφείλουν να παραδώσουν τα self tests που τους αναλογούν εντός επτά ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται ακόμα πως τυχόν παράταση της προθεσμίας θα συνιστούσε ουσιώδη τροποποίηση των όρων της σύμβασης και του διαγωνισμού, τους οποίους είχε αποδεχθεί η Swiss Med.
Τονίζεται ακόμα ότι στο αίτημά της η εταιρεία δεν αναφέρει λόγους ανωτέρας βίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση, ούτε παρέχονται αποδεικτικά έγγραφα για τους ισχυρισμούς της, γεγονός που καθιστά το αίτημά της «αόριστο, ασαφές και αναιτιολόγητο».