Εκρηκτική άνοδος στα έσοδα της ΙΒΜ,  στα 18,75 δισ. δολάρια

Εκρηκτική άνοδο σημείωσαν τα έσοδα της ΙΒΜ για το β’ τρίμηνο του 2021, καθώς η ανάκαμψη στις δαπάνες των πελατών τροφοδότησε την ισχυρή ανάπτυξη των επιχειρήσεων cloud.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στον τομέα cloud της IBM αυξήθηκαν κατά 13% στα 7 δισ. δολάρια για το β’ τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν στο 1,33 δισ. δολάρια ή 1,47 δολάρια ανά μετοχή στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, από 1,36 δισ. δολάρια ή 1,52 δολάρια ανά μετοχή σε σύγκριση με αντίστοιχο διάστημα το 2020.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% στα 18,75 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 18,29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία IBES της Refinitiv. Σημειώνεται πως μετά την πανδημία περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν το «υβριδικό cloud», έναν συνδυασμό χρήσης δικών τους κέντρων δεδομένων και μισθωμένων υπολογιστικών πόρων για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.

Η μετοχή της IBM στο after market έπεφτε κατά 0,8%.