ΕΚΤ: Οι μισές τράπεζες δεν έχουν συγκεκριμένο σχέδιο για τους κλιματικούς κινδύνους

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καμία τράπεζα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για τους κλιματικούς κινδύνους σύμφνωα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δήλωσε στην εποπτική αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ότι οι τράπεζες στην ήπειρο πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων, καθώς «καμία εποπτευόμενη τράπεζα δεν είναι κοντά στο να ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες της ΕΚΤ για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους».

Η ΕΚΤ σημείωσε ότι ανέλυσε 112 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχουν κάνει «αρχικά βήματα για την ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, αλλά καμία δεν είναι κοντά στο να ανταποκριθεί σε όλες τις εποπτικές προσδοκίες».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι τράπεζες έχουν γενικά «καταβάλει προσπάθειες» για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τα διοικητικά όργανα, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, αλλά «υστερούν» στους τομείς της διαχείρισης κινδύνου αγοράς και ρευστότητας και των stress test. «Οι μισές τράπεζες δεν έχουν σχεδιάσει συγκεκριμένη δράση για να ενσωματώσουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και λιγότερο από το ένα πέμπτο έχουν αναπτύξει βασικούς δείκτες κινδύνους για παρακολούθηση», σημείωσε η ΕΚΤ.