ΕΚΤ: Ιδιαίτερα ευάλωτες οι ελληνικές τράπεζες σε φυσικούς κινδύνους και χρέος

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερα ευάλωτη σε κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή και το χρέος είναι η ελληνική οικονομία και ειδικότερα ο εγχώριος τραπεζικός τομέας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε έκθεσή του, που δημοσιεύτηκε στη Ιουλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board, ESRB) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως εκτιμάται, περίπου το 10% των ευρωπαϊκών τραπεζών υπόκεινται σε πολλαπλούς φυσικούς κινδύνους, δηλαδή με πυρκαγιές, καύσωνες, έλλειψη νερού, σεισμούς (ή συνδυασμό τους).

Εν προκειμένω, οι χώρες που αντιμετωπίζουν τους υψηλότερους κινδύνους είναι, σύμφωνα με το ESRB, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Όπως φαίνεται δε στον παρακάτω πίνακα, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερο βαθμό κινδύνου αναφορικά με φυσικές καταστροφές, με τον βαθμό κινδύνου να είναι 2,2 έναντι 1 για την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ αναδεικνύεται στην πλέον επικίνδυνη χώρα για τους σεισμούς (3,5 έναντι 1 στην ΕΕ).

Στην έκθεσή του για τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους στην ΕΕ, το ESRB θεωρεί έντονο τον κίνδυνο αθετήσεων πληρωμών και χρεοκοπιών και τον κίνδυνο που προκύπτει από το δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

«Αυξημένοι» είναι επίσης οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την αύξηση των χρεών και από την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.