Έκτακτη γενική συνέλευση της MYTLINEOS για αγορά ιδίων μετοχών

Πηγές της εισηγμένης επισημαίνουν ότι η σημερινή εικόνα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της εταιρείας και ότι η συγκυρία επιτρέπει μια τέτοια κίνηση.

Στην εφαρμογή προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προχωρά η MYTLINEOS, η οποία ανακοίνωσε σήμερα επίσημα ότι στις 27 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων προκειμένου να εγκριθεί το «πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών».

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας η κίνηση αποτελεί «δίχτυ ασφαλείας» για τους μετόχους, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την ελληνική οικονομία και το ελληνικό επιχειρείν. Η συγκυρία κρίθηκε ευνοϊκή για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η υγιής επιχειρηματικότητα έχει αναχώματα για κρίσεις ακόμα και γι’ αυτήν του κορωνοϊού».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η διαδικασία που θα ξεκινήσει με την έγκριση της γενικής συνέλευσης «θα διαρκέσει για δύο χρόνια, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση να ολοκληρωθεί, δίνει όμως την ευελιξία να ανταποδώσει η εταιρεία αξία στους μετόχους της εφόσον χρειαστεί βάσει των συνθηκών», καθώς τα buy back προγράμματα είναι προσφιλείς τακτικές για τις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, ως ανταπόδοση στους μετόχους.

Σημειώνεται εξάλλου ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας «παραμένει σταθερό και αταλάντευτο». Σύμφωνα με την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προτείνεται η «Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με σκοπό τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωσή τους, ή/και τη διανομή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών».

H προαναγγελία της ΓΣ

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Μαρτίου 2020, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην αίθουσα Auditorium. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑ MONO ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με σκοπό τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωσή τους, ή/και τη διανομή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών.