Έκτακτο ΕΜΥ: Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι

Έκτακτο ΕΜΥ: Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι
Êýìáôá êôõðïýí ôçí ðáñáëßá ôïõ Öëïßóâïõ óôï ÖÜëçñï ëüãù ôùí äõíáôþí áíÝìùí ðïõ ðíÝïõí óå üëç ôçí ÁôôéêÞ, ÐáñáóêåõÞ 24 Ïêôùâñßïõ 2014. Âñï÷Ýò, êáôáéãßäåò, ÷éüíéá óôá ïñåéíÜ, éó÷õñïýò áíÝìïõò óôá ðåëÜãç êáé áñêåôü êñýï ðñïâëÝðåé ç ÅÌÕ ãéá ôï åðüìåíï ôåôñáÞìåñï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους προβλέπει η ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει σε έκτακτο δελτίο που εξέδωσε.

Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη και από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους που η ένταση τους θα φθάνει τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Την Τετάρτη

Τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, σταδιακά η δυτική Πελοπόννησος, από τις απογευματινές ώρες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας η υπόλοιπη Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Στη δυτική Ελλάδα, τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2. Την Πέμπτη

Tις πρωινές ώρες, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και μέχρι το μεσημέρι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εκ νέου από τις απογευματινές ώρες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά (κυρίως στα παραθαλάσσια), καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος.

3. Την Παρασκευή

Aρχικά η δυτική Ελλάδα, με βαθμιαία επέκταση στην ανατολική χώρα. Tην Τετάρτη (23-01-2019) και την Παρασκευή (25-01-2019) χιονοπτώσεις πρόσκαιρα πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.