Έκτακτο μέρισμα 2 ευρώ από την Coca Cola HBC

Έκτακτο μέρισμα 2 ευρώ από την Coca Cola HBC
Ανεβασμένα τα έσοδα και οι όγκοι πωλήσεων της εισηγμένης το Q1. Οι τάσεις σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές. Πρόταση για έκτακτο μέρισμα 2 ευρώ. Τι δηλώνει ο CEO.

Η Coca-Cola HBC AG, ένας από τους κορυφαίους εμφιαλωτές των σημάτων της The Coca-Cola Company, ανακοίνωσε σήμερα την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2019.

Βασικά οικονομικά μεγέθη πρώτου τριμήνου

– Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης απέφεραν αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 4,7%.

– Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,5%, με ταχύτερο ρυθμό αύξησης συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα φέτος ύψους 90 μονάδων βάσης.

– Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,2%, με διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων σε Ιρλανδία και Ελλάδα και αξιοσημείωτη βελτίωση στην Ιταλία, παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα.

– Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 2,6%, παρά την πολύ ισχυρή αύξηση κατά 11,8% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

– Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 5,7%, με ενθαρρυντική αύξηση στη Νιγηρία και διατήρηση των ισχυρών επιδόσεων στη Ρωσία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

-Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,1% καθώς το βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας προϊόντων σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις αυξήσεις τιμών στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, υπεραντιστάθμισαν τον αντίκτυπο από τη διακοπή της διανομής των οινοπνευματωδών ποτών της Brown Forman στη Ρωσία.

– Στις αναπτυγμένες αγορές, το θετικό μείγμα συσκευασίας και οι επιλεγμένες αυξήσεις τιμών οδήγησαν σε βελτίωση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 1,2%.

– Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,8%, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του 2018 και αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική μας για ανάπτυξη των εσόδων σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας περισσότερο, μέσω του μείγματος κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας καθώς και αυξήσεων τιμών.

– Στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση κατά 1,1% των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση συγκρατήθηκε από το δυσμενές μείγμα καναλιών διανομής και κατηγορίας προϊόντων στη Ρωσία καθώς και από το ασθενέστερο μείγμα τιμών στη Νιγηρία.

– Σε συνέχεια των ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων τα τελευταία χρόνια και της καλής προόδου προς την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ειδικό μέρισμα ύψους 2,00 ευρώ ανά μετοχή, ανερχόμενο συνολικά σε 730 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

Η χρονιά ξεκίνησε καλά, με αύξηση των εσόδων παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα φέτος. Ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων επιταχύνθηκε σε σχέση με πέρυσι και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων μας συνεχίζουν να συμβάλλουν στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και τιμών.

Αυτό το καλό ξεκίνημα ευνοεί την επίτευξη των σχεδίων μας και μας βοηθά να κάνουμε το 2019 άλλη μια χρονιά αύξησης των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση άνω του εύρους που έχουμε θέσει ως στόχο, αυξάνοντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους.

Βρίσκομαι επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προτείνει τη διανομή ειδικού μερίσματος ύψους 2,00 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που αντικατοπτρίζει μία σειρά ετών με υψηλές επιδόσεις, την αυτοπεποίθησή μας για το μέλλον και τη δέσμευσή μας για συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Περιληπτική Ενημέρωση

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,5% ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, που αυξήθηκε κατά 2,8%, καθώς και της βελτίωσης του ρυθμού αύξησης των μη ανθρακούχων αναψυκτικών, που αυξήθηκαν κατά 4,3%. Η αύξηση των πωλήσεων είχε ευρεία βάση σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Η ισχυρή ανάπτυξη στη Ρωσία συνεχίστηκε και θεωρούμε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός της καλής αύξησης του όγκου πωλήσεων στην Ιταλία και τη Νιγηρία αυτό το τρίμηνο, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν οι προσπάθειές μας και στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην αρχιτεκτονική συσκευασίας/τιμής και στη στρατηγική διανομής στην αγορά. Η χρονική συγκυρία του Πάσχα επηρέασε αρνητικά την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 90 μονάδες βάσης.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,1%. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για βελτιστοποίηση της αξίας από κάθε συσκευασία που πουλάμε, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μείγματος συσκευασίας στη διάρκεια του τριμήνου. Το μείγμα συσκευασίας άμεσης κατανάλωσης βελτιώθηκε κατά 240 μονάδες βάσης, σημειώνοντας ισχυρά αποτελέσματα τόσο στην κατηγορία των ανθρακούχων όσο και των μη ανθρακούχων αναψυκτικών. Συνεχίζουμε να αποκομίζουμε οφέλη από τις αυξήσεις τιμών που έλαβαν χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Οι παραπάνω θετικοί παράγοντες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τον αρνητικό αντίκτυπο της διακοπής της διανομής των προϊόντων της Brown-Forman στη Ρωσία και το δυσμενές μείγμα προϊόντων/τιμών στη Νιγηρία. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,4%, με το δυσμενή αντίκτυπο από τις συναλλαγματικές μεταβολές να ανέρχεται σε 0,3%.

Αναπτυγμένες αγορές

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,2%, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με την αύξηση κατά 1,1% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Αυτή η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης μπορεί να αποδοθεί στη χρονική συγκυρία του Πάσχα φέτος. Συνολικά, οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησαν κατά 0,8%, ωστόσο, είχαμε ισχυρές επιδόσεις από τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Ο όγκος πωλήσεων της Coke Zero, που πλέον αντιπροσωπεύει το 22,5% του όγκου πωλήσεων των προϊόντων με το σήμα Coke στις αναπτυγμένες αγορές, αυξήθηκε κατά 13,3%. Επίσης, σημειώθηκε ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ στην κατηγορία των ποτών ενέργειας συνεχίστηκε η διψήφια αύξηση των πωλήσεων. Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών επιταχύνθηκε, φτάνοντας το 2,8%, καθώς οι κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού σημείωσαν αύξηση, ενώ οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών μειώθηκαν.

Ο όγκος πωλήσεων στην Ιταλία αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Αν και οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησαν στο τρίμηνο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπήρξε ισχυρή αύξηση των πωλήσεων προϊόντων χωρίς ζάχαρη. Ενδεικτικά, οι όγκοι πωλήσεων της Coke Zero αυξήθηκαν κατά 13,5% και της Fanta Zero κατά 42,5%. Παρατηρούμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσαρμογών που κάναμε τόσο στη στρατηγική διανομής στην αγορά όσο και στην αρχιτεκτονική συσκευασίας/τιμής στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, καθώς βελτιώνεται το μείγμα προϊόντων και τιμών στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αλλά και στη χώρα συνολικά. Οι όγκοι πωλήσεων των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά 12,7% με ισχυρές επιδόσεις από τις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών, των χυμών και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, με υπερδιπλάσιο όγκο πωλήσεων στο τσάι μέσα στο τρίμηνο.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με τις πωλήσεις της Coca-Cola Regular και της Coke Zero να αυξάνονται αντίστοιχα. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών παρέμειναν σταθεροί λόγω της πτώσης στην κατηγορία των χυμών, ενώ οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών αυξήθηκαν με βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Αυστρία παρέμειναν στα ίδια επίπεδα συνολικά. Σημειώθηκε μεσαίας τάξης μονοψήφια αύξηση στις πωλήσεις προϊόντων με το σήμα Coke και αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων Fanta, που όμως αντισταθμίστηκαν από την πτώση στις πωλήσεις Sprite και τη σταδιακή διακοπή ενός τοπικού εμπορικού σήματος. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών, ιδιαίτερα στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού. Είμαστε ικανοποιημένοι από την κυκλοφορία μιας νέας φιάλης για το Romerquelle τον Απρίλιο, η οποία είναι φτιαγμένη εξολοκλήρου από ανακυκλωμένη ρητίνη PET.

Στην Ελβετία, οι όγκοι πωλήσεων υποχώρησαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, μετά από ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο και εν μέσω προσπαθειών για την ολοκλήρωση των συμφωνιών μας με βασικούς πελάτες για την κυκλοφορία μιας νέας αρχιτεκτονικής συσκευασίας/τιμής στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών τον Απρίλιο. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες ενισχύθηκαν, με αύξηση άνω του 25%, λόγω των καλών επιδόσεων του Royal Bliss. Επίσης, οι πωλήσεις στην κατηγορία των ποτών ενέργειας αυξήθηκαν κατά 23,5%.

Ο όγκος πωλήσεων στην Ιρλανδία αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό με μεσαία μονοψήφια αύξηση να καταγράφεται στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη σημείωσαν ισχυρή αύξηση καθώς τόσο οι πωλήσεις της Coke Zero όσο και της Fanta Zero αυξήθηκαν σε ποσοστό άνω του 50%. Οι πωλήσεις Schweppes αυξήθηκαν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας νέων γεύσεων και των ισχυρών επιδόσεων του σήματος στο οργανωμένο εμπόριο. Οι όγκοι πωλήσεων των μη ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό κυρίως λόγω της πτώσης στις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών, όπου επικεντρωνόμαστε στην αύξηση της αξίας σε μια ανταγωνιστική αγορά με αποτέλεσμα τη βελτίωση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 2,1% στο τρίμηνο λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό αντίκτυπο από τις συναλλαγματικές μεταβολές της τάξης του 0,6%, κυρίως από το Ελβετικό Φράγκο. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2% στο τρίμηνο ως αποτέλεσμα της θετικής συμβολής του μείγματος συσκευασίας προϊόντων καθώς και της θετικής επίδρασης της αύξησης των τιμών των προϊόντων μας, προκειμένου να αντισταθμιστεί η επίδραση της επιβολής φόρου στη ζάχαρη στην Ιρλανδία.

Αναπτυσσόμενες αγορές

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 2,6%, έναντι αύξησης κατά 11,8% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Εκτιμούμε ότι, εξαιρώντας την επίπτωση από τη χρονική συγκυρία του Πάσχα φέτος, η αύξηση των όγκων πωλήσεων θα είχε διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 4%.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Πολωνία αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό και είμαστε ικανοποιημένοι από την αύξηση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση με παρόμοιο ρυθμό, καθώς συνεχίζουμε να επωφελούμαστε από τις αυξήσεις τιμών που έγιναν το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και από το βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας κυρίως στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Η ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων του σήματος Kinley στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες διατηρήθηκε και σε αυτό το τρίμηνο. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών.

Στην Ουγγαρία, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, οι ισχυροί όγκοι πωλήσεων στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη συνεισέφεραν στην αύξηση, με καλές επιδόσεις να καταγράφονται από την Coke Zero Lemon, τη Sprite Zero και τη Fanta Zero. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με ισχυρή ανάπτυξη να καταγράφεται στις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών και των χυμών.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Παρόλα αυτά, οι βελτιώσεις στο μείγμα προϊόντων και τιμών στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών οδήγησαν σε αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στη χώρα.

Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 4,7% στη διάρκεια του τριμήνου, ενώ σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 6,5%. Ο αρνητικός αντίκτυπος από τις συναλλαγματικές μεταβολές της τάξης του 1,8% αποδίδεται κυρίως στο Πολωνικό Ζλότι και το Ουγγρικό Φιορίνι. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση βελτιώθηκαν κατά 3,8% τόσο λόγω της αύξησης των τιμών μέσα στο 2018 και της μείωσης των προωθητικών ενεργειών όσο και λόγω του θετικού μείγματος κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας.

Αναδυόμενες αγορές

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 5,7%, μια σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τους σταθερούς όγκους του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι. Το γεγονός αυτό αντανακλά την καλή αύξηση στη Νιγηρία στη διάρκεια του τριμήνου και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πωλήσεων σε Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία. Οι όγκοι πωλήσεων τόσο στην κατηγορία των ανθρακούχων όσο και στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Ο όγκος πωλήσεων στη Ρωσία αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με υψηλή μονοψήφια αύξηση στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και διψήφια αύξηση στα σήματα Coke και Schweppes. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των ποτών ενέργειας διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40% για το τρίμηνο. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών παρέμειναν σταθεροί, λόγω της μείωσης του όγκου στην κατηγορία των χυμών, όπου εστιάζουμε σε σήματα και συσκευασίες υψηλότερης αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται το μερίδιο αξίας μας και υποστηρίζεται η αύξηση των εσόδων της κατηγορίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Οι πωλήσεις του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού σημείωσαν υψηλή μονοψήφια αύξηση.

Οι όγκοι πωλήσεων στη Νιγηρία αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με σταθερούς όγκους πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και ισχυρή αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών, με τις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών και των χυμών να αυξάνονται κατά διψήφιο ποσοστό. Έχουμε διευρύνει την αρχιτεκτονική συσκευασίας/τιμής στα σήματά μας στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, γεγονός που υποστηρίζει την κατηγορία και συνεισφέρει θετικά στο περιθώριο κέρδους. Την ίδια στιγμή, οι πρωτοβουλίες μας για την εξέλιξη και ενίσχυση της διανομής στην αγορά μέσω της αυξημένης κάλυψης των καναλιών άμεσων πωλήσεων και η διαφορετική εφαρμογή των ενεργειών μας με βάση τη γεωγραφική τμηματοποίηση της αγοράς, δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στη Ρουμανία, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά  υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά διψήφιο ποσοστό με την ταχύτερη αύξηση να σημειώνεται στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Οι όγκοι πωλήσεων του σήματος Schweppes αυξήθηκαν άνω του 20% καθώς το σήμα συνεχίζει να επωφελείται από την επανακυκλοφορία του 2018, η οποία περιλάμβανε νέες συσκευασίες, νέες γεύσεις και προωθητικές ενέργειες. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών ήταν σταθεροί, με την κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών να σημειώνει μεσαία μονοψήφια αύξηση.

Ο όγκος πωλήσεων στην Ουκρανία διατήρησε τη θετική δυναμική του, σημειώνοντας αύξηση κατά διψήφιο ποσοστό. Οι όγκοι πωλήσεων στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ποτών ενέργειας και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, παρότι οι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν πτώση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, καθώς εστιάζουμε στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και τιμής.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 6,9%. Η αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών μεταβολών διαμορφώθηκε στο 0,5% λόγω του Ρωσικού Ρουβλιού, οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 6,4%. Ο ρυθμός αύξησης των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μετριάστηκε στο 1,1%. Τα οφέλη από την αύξηση των τιμών στις περισσότερες χώρες πλην της Νιγηρίας, σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το αρνητικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων, λόγω της διακοπής της διανομής των οινοπνευματωδών ποτών της Brown-Forman στη Ρωσία, καθώς και από το αρνητικό μείγμα καναλιών διανομής.

Βασικά στοιχεία ανά κατηγορία

Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών σημειώθηκε αύξηση κατά 2,8% με ισχυρές επιδόσεις από τις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες αγορές, ενώ οι όγκοι στις αναπτυγμένες αγορές υποχώρησαν ελαφρώς. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, οι πωλήσεις προϊόντων χωρίς ζάχαρη αυξήθηκαν κατά 43,0%, ενώ μειώθηκαν οι πωλήσεις προϊόντων πλήρους ζάχαρης. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες καταγράφηκε αύξηση 8,8%, με καλές επιδόσεις από τα σήματα Schweppes και Royal Bliss.

Οι πωλήσεις στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών αυξήθηκαν κατά 7,3% στη διάρκεια του τριμήνου, με αύξηση των όγκων πωλήσεων και στους τρεις τομείς δραστηριοτήτων μας. Οι πωλήσεις των χυμών υποχώρησαν κατά 0,8%, λόγω του χαμηλότερου όγκου πωλήσεων στις αναδυόμενες και αναπτυγμένες αγορές, ο οποίος αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του όγκου πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας διατηρήθηκε η θετική δυναμική με αύξηση κατά 31,8% στο πρώτο τρίμηνο, χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις και στους τρεις τομείς δραστηριότητας.

Στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, καθώς τους δύο πρώτους μήνες του 2018 καταγράφηκαν ισχυρές πωλήσεις για την υποστήριξη της κυκλοφορίας του τσαγιού FUZE. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων το Μάρτιο κατά 6.4% είναι ενθαρρυντική. Οι όγκοι πωλήσεων ήταν χαμηλότεροι στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές, ενώ οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις να σημειώνονται στην Ιταλία.

Το ποσοστό των συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης βελτιώθηκε κατά 240 μονάδες βάσης στο τρίμηνο, με βελτίωση σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Το μείγμα συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών βελτιώθηκε κατά 220 μονάδες βάσης ενώ στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών κατά 230 μονάδες βάσης.

Μερίσματα

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έτους 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε μέρισμα €0,57 ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2018, το οποίο αντιπροσωπεύει απόδοση 44%, εντός του εύρους 35-45% των σχετικών μας κατευθύνσεων. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή λειτουργική και χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, τη σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μας για το 2020, την ισχυρή ταμειακή μας θέση καθώς και τα χρηματοοικονομικά μας σχέδια, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει ένα ειδικό μέρισμα ύψους 2,00 ευρώ ανά μετοχή, ανερχόμενο συνολικά σε περίπου 730 εκατ. ευρώ. Αυτό το ειδικό μέρισμα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης σταθερής αξίας για τους μετόχους. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ειδικό μέρισμα (συμπεριλαμβανομένων της προτεινόμενης ημερομηνίας αποκοπής και πληρωμής) θα συμπεριληφθούν στην πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα αποσταλεί στους μετόχους το Μάϊο 2019.