Οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπει για το 2014.

O μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του 2014 εκτιμάται στο 0,5%, ενσωματώνοντας πραγματικά στοιχεία μέχρι και το τέλος του 2013, εκτιμάται στο τετραμηνιαίο περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμου και Οικονομικων Ερευνων (ΚΕΠΕ) Οικονομικές Εξελίξεις.

Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από τις εκτιμήσεις θετικών ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, και δεν βασίζεται απλά και μόνο σε προβλέψεις για ένα ή δύο μεμονωμένα ή/και αποσπασματικά θετικά τρίμηνα.

Ειδικότερα, η εκτιμώμενη τριμηνιαία εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους, καταγράφει την τε λευταία αρνητική τιμή ύψους -0,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2014, και, μετέπειτα, ανοδική πορεία από 0,1% στο δεύτερο σε 1,0% στο τρίτο και 1,4% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, εκτιμά το ΚΕΠΕ.

Η εκτιμώμενη έναρξη περιόδου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία εντός του 2014 αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την εξισορρόπηση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, τη σταθεροποίηση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την προώθηση καίριων διαρθρωτικών με- ταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τηβελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη:

Κομισιόν: Παράταση στήριξης στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα

«Εργαλειοθήκη» διαπραγμάτευσης με την τρόικα δημιουργεί η κυβέρνηση

Νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Μάιο