Εκτός ΑΝΕΛ Έλενα Κουντουρά και Βασίλης Κόκκαλης με απόφαση Καμμένου

Εκτός ΑΝΕΛ Έλενα Κουντουρά και Βασίλης Κόκκαλης με απόφαση Καμμένου
Ç õðïõñãüò Ôïõñéóìïý ¸ëåíá ÊïõíôïõñÜ ðáñïõóéÜæåé ôï íÝï ôçëåïðôéêü óðïô ôïõ Åëëçíéêïý ôïõñéóìïý ìå ðñùôáãùíéóôÞ ôïí êïñõöáßï ¸ëëçíá áèëçôÞ ôïõ NBA ÃéÜííç Áíôåôïêïýìðï (äå äéáêñßíåôáé), ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2018. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας οι δύο βουλευτές που έχουν ήδη εκφράσει τη θέση τους υπέρ της κυβέρνησης στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης.

Την υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και τον βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμμένος.

‏Αναφερόμενος στην υπουργό Τουρισμού, στο Twitter ο Π. Καμμένος έγραψε ότι «η Κα Κουντουρά με επίσημη ανακοίνωση της αποφάσισε να ανταλλάξει την ψήφο της και το όνομα της Μακεδονίας με την υπουργική καρέκλα. Την θέτω από τώρα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».

Για τον Βασίλη Κόκκαλη ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έγραψε επίσης στο Twitter: «ο Βασίλης Κόκκαλης παρότι βρίσκεται σε στάδιο διαπραγμάτευσης για την ψήφο του στο Εθνικό θέμα από την Κίνα, αρκεί η πρόθεση για ανταλλαγή θέσης προκειμένου να απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».

Διαβάστε ακόμη:

Κουντουρά: Στηρίζω ξεκάθαρα την κυβέρνηση

Στηρίζει την κυβέρνηση Τσίπρα ο Βασίλης Κόκκαλης των ΑΝΕΛ