Ελλάκτωρ: «Άλμα» 82% στα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο

Ελλάκτωρ: «Άλμα» 82% στα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Στα 24 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ελλάκτωρ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του α ‘ τριμήνου του ’23 από συνεχιζόμενες δραστηρίοτητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παράλληλα καταγράφηκαν:

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).

Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ..

Καθαρή ρευστότητα Ομίλου : €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.

Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: