ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στήριξη στην πλευρά Καλλιτσάντση από τον διεθνούς φήμης οίκο Glass Lewis

Γιατί η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στηρίζει την πρόταση της πρωτοβουλίας CHANGE4ELLAKTOR.

Στήριξη προς τις προτάσεις της πλευράς Καλλιτσάντση για ανάκληση του ΔΣ και αντικατάστασή του με τη σύνθεση που πρότεινε στις αρχές Ιουνίου η πρωτοβουλία CHANGE4ELLAKTOR, δίνει με έκθεσή του ο διεθνούς φήμης οίκος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εταιρικής διακυβέρνηση Glass Lewis.

Ο συμβουλευτικός οίκος επανεξέτασε τα θέματα της ΓΣ, υπό το πρίσμα τόσο των προτάσεων που κατέθεσε η πλευρά Μπόμπολα για την αντικατάσταση από το ΔΣ των Αν. Και Δ. Καλλιτσάντση από τους Κ. Ανδρεόπουλο και Λ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και των επικαιροποιημένων προτάσεων που παρουσίασε η πλευρά Καλλιτσάντση.

Η Glass Lewis καλεί τους πελάτες της να καταψηφίσουν τις προτάσεις της πλευράς Μπόμπολα. Πριν καταλήξει στην πρόταση αυτή, ο ανεξάρτητος οίκος πραγματοποίησε δύο χωριστές τηλεδιασκέψεις τόσο με τους εκπροσώπους της πρωτοβουλίας CHANGE4ELLAKTOR όσο και με τους εκπροσώπους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (πλευρά Μπόμπολα) προκειμένου να έχει καλύτερη εικόνα για τις προτάσεις και τα επιχειρήματα για την αλλαγή του ΔΣ του ομίλου.

Στην έκθεσή του ο οίκος εμμένει στην άποψη ότι το παρόν ΔΣ πρέπει να καθαιρεθεί από τη ΓΣ, παρά το ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι παραιτήσεις 3 μελών στις 9 Ιουλίου (Μ. Μπόμπολα, Δ. Χατζηγρηγοριάδης, Γ. Τζιβέλης) που αντικαταστάθηκαν στις 13 Ιουλίου από τους Χρήστο Γκλαβάνη, Μάρκ Ραχωβίδη και Παναγιώτα Ιπλιξιάν.

Στην ίδια έκθεση εκφράζονται αμφιβολίες για το βαθμό της δέσμευσης της πλευράς Μπόμπολα στις μεταρρυθμίσεις, και αντιμετωπίζει τις προτάσεις που κατέθεσε περισσότερο ως μία υπό πίεση αντίδραση, παρά ως μία πραγματική πρωτοβουλία.

Είναι ενδεικτική η αναφορά της έκθεσης ότι «κατά την άποψή μας αν και οι πρόσφατες αλλαγές στο Δ.Σ. της Εταιρείας δείχνουν ότι αναγνωρίζεται από τα εναπομείναντα μέλη η ανάγκη για σημαντική βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θεωρούμε πως οι προτάσεις της Εταιρείας για τις αλλαγές στο Δ.Σ. έρχονται περισσότερο ως απάντηση στην καμπάνια των Διαφωνούντων (εννοεί τους αδερφούς Καλλιτσάντση), παρά προερχόμενες από πραγματική δέσμευση για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων σε επίπεδο διακυβέρνησης και οργανωτικής δομής, που έχουν επιδράσει αρνητικά στην επιχειρησιακή και οικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό την επιμέλεια με την οποία αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. τα νέα μέλη που θα πρέπει να έχουν την εμπειρία και τις ικανότητες για να υλοποιήσουν ένα ουσιαστικό πλάνο αναδιάρθρωσης με στόχο να πάει η Εταιρεία μπροστά, λαμβάνοντας υπόψη και το σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Εταιρεία φέρεται να ανέπτυξε το πλάνο της και να υλοποίησε σημαντικές αλλαγές.

Παρότι τα νέα μέλη που προτάθηκαν και εξελέγησαν από την Εταιρεία φαίνεται να είναι έμπειρα και να χαίρουν σεβασμού ως επαγγελματίες, τείνουμε να θεωρούμε το προτεινόμενο από τους Διαφωνούντες (σ.σ. αδερφούς Καλλιτσάντση) Διοικητικό Συμβούλιο συνολικά ανώτερο και πιο προσεχτικά επιλεγμένο, συνδυάζοντας καλύτερη εμπειρία και προοπτικές για την Εταιρεία στην παρούσα φάση».

Η έκθεση προχωρά σε αξιολόγηση και των στρατηγικών πλάνων των δύο πλευρών τασσόμενη υπέρ της πρότασης της πλευράς Καλλιτσάντση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά βλέπουμε λίγες λεπτομέρειες ή πειστικούς λόγους για να υποστηρίξουμε την πρόταση των κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα για παραμονή της Εταιρείας στον παρόντα δρόμο, με εστίαση στην κατασκευή, τις παραχωρήσεις και το περιβάλλον και απομάκρυνση της κερδοφόρου δραστηριότητας των αιολικών, ως μέσο για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που υποαποδίδουν. Αντιθέτως πιστεύουμε πως οι Διαφωνούντες (σ.σ. αδερφοί Καλλιτσάντση) έχουν παρουσιάσει μια πολύ πιο λεπτομερή και πειστική ανάλυση για το εναλλακτικό σχέδιό τους, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για κάθε έναν από τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, όπως η εστίαση στα δυνατά σημεία της κατασκευής αλλά χωρίς να δίνεται προτεραιότητα στο ανεκτέλεστο έναντι της κερδοφορίας, η κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στις παραχωρήσεις, αναζητώντας ευκαιρίες συγχωνεύσεων, η συνέχιση της αποκόμισης ωφελειών από τις σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές των αιολικών, καθώς και η αναζήτηση συνεργειών και την καλύτερη διάρθρωση της κοστολογικής και κεφαλαιακής βάση σε όλο τον Όμιλο. Κατά τη γνώμη μας, το επιχειρηματικό πλάνο των Διαφωνούντων (σ.σ. αδερφών Καλλιτσάντση) είναι πιο συνεκτικό και λογικό για την Εταιρεία σε αυτή τη φάση».

Καταλήγοντας η έκθεση του οίκου σημειώνει ότι «παρά τις πρόσφατες αλλαγές από την Εταιρεία στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρά το πλάνο της για την επόμενη ημέρα, που κατά τη γνώμη μας έρχεται περισσότερο ως απάντηση στους Διαφωνούντες και είναι λιγότερο ανεπτυγμένο από αυτό των Διαφωνούντων, πιστεύουμε ότι οι μέτοχοι πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την καμπάνια των Διαφωνούντων (σ.σ. αδερφών Καλλιτσάντση) για αλλαγή στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

Η Glass Lewis αποτελεί μία από τις κορυφαίες σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης, συμβουλεύοντας μετόχους και επενδυτές ως προς τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ενδιαφέροντος τους. Εταιρείες σαν τη Glass Lewis παρακολουθούν τα τεκταινόμενα σε επιμέρους εταιρείες και πριν από Γενικές Συνελεύσεις εκδίδουν προτάσεις ψηφοφορίας στους πελάτες τους υπέρ ή κατά ανά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που έχει ανακοινωθεί.