Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Με αυτούς τους τρόπους θα αποφευχθεί η αύξηση της φορολογίας

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Με αυτούς τους τρόπους θα αποφευχθεί η αύξηση της φορολογίας
Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νίκος Μπακατσέλος μιλάει στο 30o Annual Greek Economic Summit που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Αθήνα, Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και υιοθέτηση φορολογικών πολιτικών με δίκαια κριτήρια, είναι πιο αναγκαία από ποτέ με σκοπό να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη την επόμενη μέρα.

Η κρίση που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία η πανδημία του COVID-19, επηρέασε σημαντικά και τον κλάδο της φορολογίας γι’ αυτό και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και υιοθέτηση φορολογικών πολιτικών με δίκαια κριτήρια, είναι πιο αναγκαία από ποτέ με σκοπό να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη την επόμενη μέρα.

Αυτό επεσήμαναν οι ομιλητές στην ψηφιακή συζήτηση με τίτλο «International Tax Considerations Navigating Covid-19 Disruptions», που πραγματοποίησε χθες το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην ψηφιακή συζήτηση συμμετείχαν, ο Σταύρος Κώστας πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Jean Monnet Chair holder, Former Secretary General for Public Revenue, ο Pierce O’Reilly Tax Economist, OECD – OCDE και η Έλλη Αμπατζή, Δικηγόρος, Manager, CPA Law Firm-member of KPMG network.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, «κράτη και κυβερνήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σειρά προκλήσεων και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τα έσοδά τους. Για να επεκτείνουν το φορολογικό τους πεδίο χωρίς αύξηση φορολογίας, επιβάλλεται η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και κάθε είδους παράνομων χρηματοοικονομικών ροών».

Ειδικότερα επεσήμανε: «Μόλις πρόσφατα, ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε τη συνεργασία εκατό χωρών οι οποίες ανταλλάσσοντας πληροφορίες το 2019, επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές τους να λάβουν στοιχεία για 84 εκατομμύρια λογαριασμούς στους οποίους αντιστοιχούν συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πόσες ανάγκες μπορούν να καλύψουν οι χώρες αυτές εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη φορολογία σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία».

Ο Σταύρος Κώστας στην τοποθέτησή του δήλωσε: “Στο πλαίσιο των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 και των προκλήσεων οι οποίες προκύπτουν από την ψηφιοποίηση των οικονομιών, κράτη, διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ κ.α., έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε σχετικές προτεραιότητες. Η προσοχή τους έχει επικεντρωθεί στην αναζήτηση δημοσιονομικών μέτρων, πολιτικών έκτακτης ανάγκης και κανόνων για παροχή βοήθειας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, όμως με την απαιτούμενη ευελιξία.” Επιπλέον, επεσήμανε: «Ταυτόχρονα, αναζητούνται ευκαιρίες για αποφασιστική μετάβαση σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την αναπόφευκτη αυξανόμενη αβεβαιότητα, έναν παράγοντα που συμβάλλει στην αποδυνάμωση των οικονομιών. Εκτός από στρατηγικά μέτρα και πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των ζημιών για τις επιχειρήσεις και το παραγωγικό δυναμικό, λαμβάνεται μέριμνα για την υποστήριξη ελεγκτικών θεσμών οι οποίοι πλήττονται, όπως για παράδειγμα το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές».

Σύμφωνα με την Κατερίνα Σαββαΐδου, οι εκθέσεις πολιτικής που εκδόθηκαν μετά το ξέσπασμα του Covid-19 επικεντρώθηκαν στην έκτακτη φορολογική πολιτική και στα μέτρα της φορολογικής διοίκησης για την υποστήριξη φορολογουμένων και επιχειρήσεων. Τα μέτρα περιλάμβαναν:

  • Την προσωρινή παροχή παροχών κοινωνικής πρόνοιας και εισοδηματικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων παροχών που καλύπτονται από το φορολογικό σύστημα.
  • Την παράταση των προθεσμιών και την αναβολή υποχρεώσεων ατομικής και εταιρικής φορολογίας, ΦΠΑ, τελωνείων, ειδικών φόρων κατανάλωσης, κοινωνικής ασφάλισης.
  • Τη μείωση τόκων και προστίμων.
  • Καλύτερους όρους για αποπληρωμή χρεών και την αναστολή είσπραξης οφειλόμενων χρεών.
  • Την απλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής χρημάτων.
  • Την προσαρμογή της προκαταβολής φόρων.
  • Την αύξηση της προθεσμίας για τη μεταφορά φορολογικής ζημίας.

Από την πλευρά του, ο Pierce O’Reilly αναφερόμενος στις προτεραιότητες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του Covid-19 ιδιαίτερα για τις εμπορικά και φορολογικά πιο ευάλωτες οικονομίες, επικεντρώθηκε στα ακόλουθα:

  • Οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις ενισχύουν την ανάγκη στήριξης των φορολογικών εσόδων,
  • Να υπάρχει μειωμένη ανοχή στη φοροαποφυγή,
  • Οι αλλαγές στην οικονομία κατά τη διάρκεια του lockdown σημαίνουν ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Έλλη Αμπατζή,  τοποθετήθηκε στις υποχρεωτικές απαιτήσεις γνωστοποίησης για μεσάζοντες και φορολογούμενους και σημείωσε τα ακόλουθα: «To DAC6 εισήγαγε νέους Υποχρεωτικούς Κανόνες Γνωστοποίησης για τους Διαμεσολαβητές, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τους φορολογούμενους που είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν διασυνοριακές ρυθμίσεις στις Φορολογικές Αρχές. Παρ’ όλο που η εφαρμογή δεν έχει ολοκληρωθεί, για όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020, λειτουργώντας αναδρομικά από τις 25 Ιουνίου 2018. Λόγω του COVID-19 και των πρακτικών δυσκολιών που προκλήθηκαν, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την προαιρετική αναβολή των προθεσμιών υποβολής εκθέσεων έως και 6 μήνες. Εναπόκειται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλέξουν αν θα προχωρήσουν σε αναίρεση ή όχι».