Ελληνοαμερικανό πρωτόκολλο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της φυγής του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού

Προβλέπει την ίδρυση ηλεκτρονικής κοινότητας Ελλήνων επιστημόνων ανεξάρτητα σε ποια χώρα του κόσμου βρίσκονται.

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προώθηση των στόχων της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», υπέγραψαν σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο γενικός γραμματέας στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων κ. Λόης Λαμπριανίδης και αντιπροσωπεία της Ελληνο-αμερικανικής οργάνωσης AHEPA.

Σύμφωνα με την ελληνοαμερικανική οργάνωση, η πρωτοβουλία αυτή (https://www.knowledgebridges.gr/), φιλοδοξεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της φυγής του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος της είναι η «διασύνδεση» όλων των Ελλήνων επιστημόνων ανεξάρτητα σε ποια χώρα του κόσμου βρίσκονται ώστε να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική κοινότητα (e-community). Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είτε είναι πρόσφατοι μετανάστες, είτε είναι μετανάστες προηγούμενης γενιάς, απευθύνεται δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των 8 και πλέον εκατομμυρίων της ελληνικής ομογένειας που μπορεί να εξελιχθεί σε μια τεράστια πηγή δύναμης για την χώρα μας.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η διασύνδεσή τους με τη χώρα για όσο διάστημα παραμένουν εκτός Ελλάδας, ώστε να μεταφέρουν εδώ τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίζουν αλλού, είτε επιλέγουν να συνεχίσουν να ζουν στο εξωτερικό, είτε ενδιαφέρονται να επιστρέψουν ή και να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει «γέφυρες» που θα επιτρέψουν στους Έλληνες του εξωτερικού να επανασυνδεθούν με τη χώρα μέσω της συνεργασίας με ελληνικούς επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της AHEPA ηταν οι κκ. Ευστάθιος Κεφαλίδης κυβερνήτης της AHEPAHELLAS, Phano Pitiri ύπατος κυβερνήτης Ευρώπης, Peter Baltis πρώην ύπατος κυβερνήτης και τα μέλη του ΔΣ της ελληνικής περιφέρειας AHEPAHELLAS, Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Παναγιώτης Ριζόπουλος, Κωνσταντίνος Κοζυράκης, Δημήτριος Στίγκας, Δημήτριος Τσόπελας και το μέλος του τμήματος 25 Delfi της Νέας Υόρκης, Κωνσταντίνος Δρούγος.