ΕΛΠΕ: Έκδοση δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας

REUTERS

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου ανέθεσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc.

Όπως ανακοινώθηκε, η έκδοση θα είναι εγγυημένη από τα ΕΛΠΕ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών, ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου η έκδοση θα κυμαίνεται στα 200 εκατ. δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΠΕ προχώρησαν από πέρυσι τον Απρίλιο σε έκδοση τετραετούς ευρω-ομολόγου, ύψους Euro 500 εκ., με σταθερό επιτόκιο 8%.

Διαβάστε ακόμη: Στουρνάρας: Εκτός κοινοβουλευτικού πλαισίου τα σχέδια των ΕΛΠΕ