ΕΛΠΕ: Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα έως 1 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία

Αισιοδοξία για ισχυρή κερδοφορία και το 2016 από τον Ευστάθιο Τσοτσορό.

Την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 750 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ από τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων την επόμενη πενταετία, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός, στο Συνέδριο του ΙΕΝΕ.

Ο κ. Τσοτσορός, επεσήμανε ότι η σημαντική κερδοφορία του Ομίλου με κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA_ Euro 758 εκατ. το 2015 θα συνεχιστεί και το 2016 με πρόβλεψη για κέρδη έως Euro 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά.

Τόνισε ακόμη ότι έχει γίνει η απαραίτητη χρηματοοικονομική εξυγίανση προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων. Συγκεκριμένα ο Όμιλος έχει αποπληρώσει και αναχρηματοδοτήσει το σύνολο των υποχρεώσεων του για την περίοδο 2016-2018, συνολικού ύψους περίπου 1,5 δις ευρώ., ενώ από την βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων προηγούμενων ομολόγων και δανείων στην οποία προχώρησε πρόσφατα, θα εξοικονομήσει χρηματοοικονομικές δαπάνες της τάξης των 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αναλύοντας την Στρατηγική του Ομίλου για την περίοδο 2016-2021, ο κ. Τσοτσορός έθεσε ως βασικούς στόχους:

Ø Την παραμονή των διυλιστηρίων στο 25% των πρώτων μονάδων του ανταγωνισμού, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, για τις οποίες θα δαπανηθούν Euro 400 εκατ.

Ø Την αναμόρφωση της εμπορικής πολιτικής με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου τόσο στην εσωτερική, αλλά κύρια στην εξαγωγική αγορά πετρελαιοειδών, όπου εκτιμάται ότι θα κατευθύνεται το 70% περίπου της παραγωγής. Ταυτόχρονα, διερευνάται συστηματικά και η είσοδος σε νέες αγορές.

Ø Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διεύρυνσης της παρουσίας, αλλά και μετασχηματισμού των μορφών και της επιχειρησιακής δράσης των μονάδων πώλησης, καθώς μέχρι το 2030 τα κέρδη εκτός προϊόντων πετρελαιοειδών θα αποτελούν το 50% των συνολικών κερδών των πρατηρίων καυσίμων, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Ø Τον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων και του προσδιορισμού των μεσοπρόθεσμων στόχων για αυξημένη συμμετοχής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας , την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη τα ΕΛ.ΠΕ έχουν σημαντική παρουσία.

Ø Την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού αναφορικά με την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, για τη συμμετοχή και την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς εξειδικευμένους Ομίλους.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Πατραϊκό, ο κ. Τσοτσορός επιβεβαίωσε ότι «τα πρώτα αποτελέσματα από τις τρισδιάστατες έρευνες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου, ο οποίος αν περιέχει πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 100 εκατ. βαρελιών». Όπως είπε, η επεξεργασία των δεδομένων συνεχίζεται και οι οριστικές αποφάσεις για την εκτέλεση γεώτρησης εκτιμάται ότι θα ληφθούν τον Ιούλιο του 2017.

Η έξοδος στις αγορές
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε, εξάλλου, η πρόσφατη έξοδος του Ομίλου στις διεθνείς χρηματαγορές, παρά το απαγορευτικό «country risk», αφού προσφέρθηκαν υπερδιπλάσια ποσά από τα αιτηθέντα και αντλήθηκαν 375 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,875%, έναντι 8% του παλαιού ομολόγου.

Ο πρόεδρος του Ομίλου αναφέρθηκε στο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον και τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, στην γεωπολιτική αστάθεια ιδιαίτερα στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση μετεξελίσσεται σε κοινωνική και πολιτική κρίση, με εμφανείς τους κινδύνους αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Σχολιάζοντας τη διαχρονική υστέρηση της Ελλάδας στους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας και Διαφθοράς ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ αλλά και γειτονικών χωρών της Βαλκανικής, ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ μίλησε για «αρνητικές διαπιστώσεις που δεν επιτρέπουν πολιτικές θριαμβολογίες ή αφορισμούς, αλλά αντίθετα επιβάλουν την ευρεία συναίνεση για τη συστηματική μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών της κρατικής γραφειοκρατίας και του θεσμικού πλαισίου.»

Αναφερόμενος στον κλάδο του πετρελαίου ο κ. Τσοτσορός υπογράμμισε ότι, υπό την πίεση της περιορισμένης ζήτησης ο ανταγωνισμός εντείνεται, με αποτέλεσμα να διακόψουν τη λειτουργία τους περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά διυλιστήρια την τελευταία δεκαετία, ενώ ασφυκτικές είναι και οι πιέσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Σημείωσε δε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης και βελτίωσης της απόδοσης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου που ανέρχεται στο ύψος των 2,5 δισ. ευρώ περίπου, το οποίο του εξασφάλισε την ανταγωνιστική παρουσία την περίοδο που διανύουμε.