ΕΛΠΕ: Συμφωνία για εξαγορά αιολικών πάρκων ισχύος 37,2 MW στη Νότια Εύβοια

ΕΛΠΕ: Συμφωνία για εξαγορά αιολικών πάρκων ισχύος 37,2 MW στη Νότια Εύβοια
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων για την εξαγορά, από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε., «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Αιολικά Πάρκα Ευβοία Μονοπρόσωπη Α.Ε.», των εταιρειών «Αιολική Ενεργειακή Ευβοίας Α.Ε.» και «Αιολική Ενεργειακή Αχλαδότοπος Α.Ε.», ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη στον τομέα ΑΠΕ

Τα αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, βρίσκονται στη Νότια Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2018 και το Δεκέμβριο 2019 αντιστοίχως. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο εταιρειών ανέρχεται σε €85 εκατ.  

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε., ενώ η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.