ΕΛΠΕ: Στις 20/2 η ΓΣ για τη σύναψη Μνημονίου Επιχειρηματικής Συνεργασίας με ΤΑΙΠΕΔ

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τα ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη Μνημονίων Επιχειρηματικής Συνεργασίας μεταξύ του «ΤΑΙΠΕΔ» και της «ΕΛΠΕ» αναφορικά με την συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στις εταιρείες που θα προκύψουν από την μερική διάσπαση της «ΔΕΠΑ», στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησής της.