ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,7% του μισθολογικού κόστους το δ’ τρίμηνο

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο
σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Δ ́ τρίμηνο του έτους 2017.

Ειδικότερα:

Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7% έναντι μείωσης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

– Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,0% έναντι αύξησης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

– Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των
εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́
τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 3,4% έναντι μείωσης 2,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2016 προς το 2015.

Σχετικά άρθρα