ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης το 2016

Αύξηση των πωλήσεων, καλύτερη επίδοση των πολυκαταστημάτων και σταθεροποίηση των εξαγωγών τα κύρια χαρακτηριστικά.

«Αύξηση κατά 3,3% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης στην εγχώρια αγορά, το 2016, παρόλο που η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, τα προηγούμενα χρόνια, διατήρησε την πτωτική πορεία της παραγωγής και το 2016, με το σχετικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ να μειώνεται περαιτέρω κατά 8,4%».

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ, στην οποία εξετάζεται ο εγχώριος κλάδος της παραγωγής ενδυμάτων. Στη μελέτη τονίζεται, ότι η άνοδος του κύκλου εργασιών αποδίδεται στο κλίμα που επικράτησε στο λιανικό εμπόριο, το οποίο βελτιώθηκε, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν ικανοποιητικές.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, «οι πωλήσεις των καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, στο σύνολο του έτους, αυξήθηκαν κατά 1,9%, γεγονός που οφείλεται στην ανοδική πορεία των πρώτων επτά μηνών. Επίσης, σημειώνεται η αύξηση της επίδοσης των πολυκαταστημάτων κατά 4,1%, γεγονός που αποτυπώνει τη μετατόπιση μεγάλου μέρους των λιανικών πωλήσεων στις μεγάλες εμπορικές αγορές.

Οι αλυσίδες ένδυσης, από το 2014, εμφανίζουν θετικό πρόσημο, ανακάμπτοντας σταδιακά, μετά τη σημαντική υποχώρηση της προηγούμενης πενταετίας. Η μεταστροφή του κλίματος βασίζεται, κυρίως, στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο κλάδος να εμφανίζει ανώτερη επίδοση από το σύνολο του λιανικού εμπορίου.

Το 2016, οι εξαγωγές σταθεροποιήθηκαν, ενώ εφέτος εμφανίζουν σημαντική άνοδο (+10,5%, το πρώτο εξάμηνο), γεγονός που οφείλεται στη βαθμιαία ομαλοποίηση των οικονομικών συνθηκών και στην κατάσταση ισορροπίας που διαμορφώνεται στον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυσχέρειες που επέφεραν τα capital controls. Η φθίνουσα ζήτηση προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την εισαγωγική διείσδυση έτοιμων ενδυμάτων και την δυσχερή εξωτερική χρηματοδότηση, έχουν ήδη οδηγήσει πολυάριθμες επιχειρήσεις εκτός αγοράς. Επίσης, αρκετές εταιρείες, ιδίως από τη Βόρειο Ελλάδα, έχουν μετεγκατασταθεί σε γειτονικές χώρες, όπου επωμίζονται χαμηλότερο κόστος λειτουργίας».

Σύμφωνα με τον Νικόλα Γκουζέλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «η αύξηση των εξαγωγών αποτελεί τη βασικότερη στρατηγική που μπορεί να στηρίξει μεσοπρόθεσμα τις εγχώριες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης των εξαγωγών με οριζόντιες δράσεις (πχ οργάνωση δειγματισμών, αποστολές σε εκθέσεις του εξωτερικού, κά)».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 100 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, συνοψίζονται στα εξής:

-Ο συνολικός κύκλος εργασιών, το 2015, υποχώρησε κατά 1,9%, στα 396,64 εκατ. ευρώ.

-Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 8,5%, στα 29,21 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) μειώθηκαν κατά 24,6%, στα 11,83 εκατ. ευρώ.

-Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε οριακά στο 4,8%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε στο 0,8%.

-Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια βελτιώθηκε στο 1,3 προς 1.

-Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε διάστημα τεσσάρων μηνών, με τα αποθέματα να διακρατούνται για τρεις περίπου μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ