ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών- Έφτασε στα 31,9 δισ. ευρώ

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Οριακή η άνοδος της κατανάλωσης παρά την αύξηση των εισοδημάτων κατά 3,5% το τρίτο τρίμηνο. Προτίμησαν την αποταμίευση τα νοικοκυριά.

Το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) το τρίτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Έτσι, από 30,8 δισ. ευρώ ανέβηκε σε 31,9 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή:

– Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,3 δισ. ευρώ σε 32,6 δισ. ευρώ.

– Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -2,4% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με -5,1% το τρίτο τρίμηνο του 2018.

– Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 16,7% σε σύγκριση με 17,2% το τρίτο τρίμηνο του 2018.

– Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,27 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 4,91 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2018. Επιπρόσθετα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,55 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 5,72 δισ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 4,48 δισ. ευρώ.