ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 7,6% το εισόδημα των νοικοκυριών το 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 7,6% το εισόδημα των νοικοκυριών το 2022
Το λογότυπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διακρίνεται στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της ΕΛΣΤΑΤ, Αθήνα, Παρασκευή 21 Απριλίου 2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 14,3% το 2022

Το 2022 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 7,6% σε σύγκριση με το 2021, από 126,3 δισ. ευρώ σε 135,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 14,3% το 2022 σε σύγκριση με το 2021, από 123,7 δισ. ευρώ σε 141,4 δισ. ευρώ. 

Αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης των δαπανών από το εισόδημα η εξέλιξη του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ κατά την περίοδο 2010-2022, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -4,0% (2,1% το 2021).

Από την άλλη πλευρά η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 19,3% το 2022 σε σύγκριση με 20,4% το 2021.