ΕΛΣΤΑΤ: Με πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ έκλεισε το 2019

Πρωτογενή πλεονάσματα ύψους σχεδόν 30 δισ. ευρώ παρήγαγε η ελληνική οικονομία από το 2016 έως και το 2019. Το χρέος ωστόσο βρίσκεται στο 176,6% του ΑΕΠ και σε απόλυτο μέγεθος, ξεπερνά τα 331 δισ. ευρώ.

Σε 2,7 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 2010, σύμφωνα με την 1η κοινοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων της περιόδου 2016 – 2019 από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος. Παράλληλα, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο τέλος του 2019 σε 331,1δισ. ευρώ ή στο 176,6% του ΑΕΠ (από 334,723 δισ. ευρώ ή 181,2% του ΑΕΠ το 2018), με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να διαμορφώνεται σε 187,456 δισ. ευρώ (από 184,714 δισ. ευρώ το 2018).

Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν πέρυσι σε 86,735 δισ. ευρώ ή 46,27% του ΑΕΠ και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε 89,48 δισ. ευρώ ή 47,73% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές πλεόνασμα κατά τη Διαδικασία του Υπερβολικού Ελλείμματος διαφέρει από αυτό στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους.

Ωστόσο, εάν γίνει «προσαρμογή» των στοιχείων, προκύπτει ότι κατά το Πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 4,4% του ΑΕΠ ή 8,25 δισ. ευρώ πέρυσι. Με βάση την ίδια «προσαρμογή», το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν στο 3,7% του ΑΕΠ το 2016, στο 3,8% του ΑΕΠ το 2017 και στο 4,3% του ΑΕΠ το 2018. Με αποτέλεσμα, σωρευτικά την τελευταία τετραετία τα πρωτογενή πλεονάσματα να ανέρχονται σε 29,484 δισ. ευρώ.

ΥΠΟΙΚ: Πιάστηκε ο μεταμνημονιακός στόχος

Στο 3,5% του ΑΕΠ, που ήταν και ο στόχος της κυβέρνησης, διαμορφώθηκε πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα με τους όρους της μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Αυτό ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, μετά την κοινοποίηση σήμερα, από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, των δημοσιονομικών στοιχείων 2016- 2019 στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος. Με βάση την εν λόγω Διαδικασία, το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 2010 ανήλθε το 2019 σε 1,5% του ΑΕΠ ή σε 2,7 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, το πρωτογενές πλεόνασμα κατά τη Διαδικασία του Υπερβολικού Ελλείμματος διαφέρει από αυτό στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης, περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους.