ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν το πρωτογενές πλεόνασμα και το δημόσιο χρέος για το α’ τρίμηνο του 2018

Στα 19,044 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το α' τρίμηνο εφέτος τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Στα 19,044 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο εφέτος τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, από 18,098 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν σε 6,47 δισ. ευρώ (34% των συνολικών εσόδων) από 5,829 δισ. ευρώ (32,2%) το α’ τρίμηνο 2017. Οι φόροι στο εισόδημα και στην περιουσία ήταν 3,629 δισ. ευρώ (19,1% των συνολικών εσόδων) από 3,383 δισ. ευρώ (18,7%). Ενώ, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,522 δισ. ευρώ (34,2% των συνολικών δαπανών) από 6,536 δισ. ευρώ (36,1%) το α’ τρίμηνο πέρυσι.

Στον αντίποδα, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 19,466 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2018 από 19,101 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2017, με τις πρωτογενείς δαπάνες να ανέρχονται σε 17,97 δισ. ευρώ από 17,632 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 5,328 δισ. ευρώ (27,4% των συνολικών δαπανών) από 5,184 δισ. ευρώ (27,1%) το α’ τρίμηνο του 2017. Ενώ, οι κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 9,235 δισ. ευρώ (47,4% των συνολικών δαπανών) από 9,129 δισ. ευρώ (47,8%) το α’ τρίμηνο πέρυσι.

Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 322,568 δισ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 11,907 δισ. ευρώ από τα 310,661 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2017.

Τέλος, το τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,074 δισ. ευρώ, από 466 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές αυτό πλεόνασμα διαφέρει από εκείνο που καθορίζεται με βάση το μνημόνιο, καθώς στο δεύτερο μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, τις δαπάνες σχετικά με συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

Αύξηση 11,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, έναντι αύξησης 20,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Αύξηση κατά 11,6% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών.
  • Μείωση κατά 1,4% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Αύξηση κατά 10% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
  • Αύξηση κατά 13,1% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 15,7% τον Μάιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018.