ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση ομολογιακού δανείου 40 εκατ. ευρώ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση ομολογιακού δανείου 40 εκατ. ευρώ
Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 40.000.000 ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών.

Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.