ΕΛΒΕ: Θα καλύψει την αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής

Με το ποσό του 1.245.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοίνωσε ότι θα καλύψει το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας (100%) με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΛΒΕ θα καλύψει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής με το ποσό των 1.245.000 ευρώ.

Η αύξηση αποφασίστηκε για την αποπληρωμή δανείου της εταιρείας ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.