Εν αναμονή της… αποκάλυψης: Πότε δίνεται στη δημοσιότητα η «μαύρη λίστα» των μεγαλοοφειλετών

Εν αναμονή της… αποκάλυψης: Πότε δίνεται στη δημοσιότητα η «μαύρη λίστα» των μεγαλοοφειλετών
Photo: pixabay.com
Η λίστα περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ εξαιρέσεις ισχύουν για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες.

Στις 31 Ιουλίου – αντί για τις 30 Ιουνίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί – αναμένεται να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό κόμβο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η «μαύρη λίστα» των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η αναβολή αυτή αποφασίστηκε με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, καθώς οι οφειλές αφορούν τόσο στην Εφορία όσο και τον ΕΦΚΑ.

Η δημόσια ανακοίνωση των μεγαλοοφειλετών γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 3943/2011, με σκοπό να ασκηθεί πίεση ώστε να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των εισπράξεων από παλαιά χρέη και η συγκράτηση των νέων.

Η περσινή λίστα περιλάμβανε 27.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι κλειστές ή έχουν πτωχεύσει εδώ και χρόνια, αλλά τα χρέη τους συνεχίζουν να συνυπολογίζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συγκεκριμένα, στο τέλος του επόμενου μήνα θα δημοσιοποιηθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την Εφορία άνω των 150.000 ευρώ, η οποία καθυστερεί για περισσότερο από ένα έτος κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ, η οποία καθυστερεί για περισσότερο από ένα έτος κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα, θα δημοσιεύονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα ποσά προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, θα δημοσιεύονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα ποσά προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων, καθώς και παρατηρήσεις.

Παρά τη δημοσιοποίηση των οφειλών, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι οφειλές που:

  • Έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
  • Τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.
  • Έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Ανήκουν σε αποβιώσαντες ή ανηλίκους.
  • Αφορούν νομικά πρόσωπα εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: