Ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα: Χειρότερο στην Ευρώπη το Δημόσιο στην πληρωμή των προμηθευτών του

pixabay.com

Πάνω από σαράντα ημέρες είναι η διαφορά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βαρύ το κόστος της αναμονής για τους ιδιώτες.

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ καθυστέρησης πληρωμών στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν το Δημόσιο, κατέχει η Ελλάδα, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση για τις πληρωμές (European Payment Report 2019) που διενήργησε η σουηδική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum σε 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη ο μέσος χρόνος πληρωμής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα από το ελληνικό Δημόσιο είναι 115 ημέρες, έναντι 75 ημερών το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι φέτος 42 ημέρες, σχεδόν στο 1/3 αυτού που απαιτείται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο χρόνος που συμφωνούν επιχειρήσεις και Δημόσιο προκειμένου το δεύτερο να πληρώσει τις πρώτες, είναι 80 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για τις καθυστερήσει πληρωμών, η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60 ημερών.

Ο μέσος χρόνος πληρωμών στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με την έκθεση της Intrum, 64 ημέρες, επίδοση που επίσης συνιστά τη χειρότερη στην Ε.Ε. και απέχει σημαντικά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος για το 2019 έχει διαμορφωθεί στις 40 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις συχνά αναγκάζονται να δεχθούν επαχθείς όρους υπό τον φόβο απώλειας πελατών. Το 61% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι τους έχει ζητηθεί από μεσαία ή μικρή επιχείρηση να δεχθούν μεγαλύτερο σε διάρκεια χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών τους από αυτόν με τον οποίο θα λειτουργούσαν με άνεση. Επίσης, το 33% δηλώνει ότι τους έχει ζητηθεί από μεγάλη επιχείρηση και το 23% από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις διαγράφουν επισφάλειες που αντιστοιχούν στο 4,1% των ετήσιων εσόδων τους. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό που καταγράφεται μεταξύ των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε. είναι 2,3%, αυξημένο σε σύγκριση με πέρυσι που ήταν 1,69%.

Ως κυριότερες επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν τη μείωση της ρευστότητας (47%) και την παρεμπόδιση της ανάπτυξης (36%).