Ένα πραγματικό case study ψηφιακού μετασχηματισμού που βελτίωσε αποφασιστικά τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Ένα πραγματικό case study ψηφιακού μετασχηματισμού που βελτίωσε αποφασιστικά τη λειτουργία μιας επιχείρησης
Η συνεργασία της Algosystems και της Cisco με την «Βασιλείου Τροφίνκο» έδειξε τον δρόμο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας σε έναν ψηφιακό κόσμο που μεταβάλλεται ολοκληρωτικά.

Η συνεργασία της Algosystems και της Cisco με τη «Βασιλείου Τροφίνκο» έδειξε το δρόμο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας σε έναν ψηφιακό κόσμο που μεταβάλλεται ολοκληρωτικά και όπου η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, εξαρτάται από την ψηφιακή τους ετοιμότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιχείρηση «Βασιλείου Τροφίνκο», μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εισαγωγικές, εμπορικές και μεταποιητικές εταιρείες κατεψυγμένων τροφίμων με αντιπροσωπείες και αποκλειστικές συνεργασίες σε τρεις ηπείρους. Τις επενδύσεις της εταιρίας σε νέο σύγχρονο εξοπλισμό, ακολούθησε η ανάγκη της να προχωρήσει στον ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό της, ούτως ώστε να ενσωματώσει στη λειτουργία της τους νέους μηχανισμούς βελτίωσης της παραγωγικότητας και διασφάλισης των δεδομένων και των τηλεπικοινωνιών της αλλά και υποστήριξης της εμπορικής της δυναμικής.

Εργαλείο για να πετύχει αυτή την πολύ σημαντική μετάβαση αποτέλεσαν οι υπηρεσίες της Algosystems, η οποία με τη χρήση τεχνολογιών Cisco υλοποίησε επιτυχώς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το πολυσύνθετο αυτό έργο. Η Algosystems σχεδίασε και ολοκλήρωσε για λογαριασμό της «Βασιλείου Τροφίνκο» ευέλικτες, επεκτάσιμες και με χαμηλό διαχειριστικό κόστος υποδομές Data Center, οι οποίες προσφέρουν εύκολη διαχείριση με γνώμονα το χαμηλό Total Cost of Ownership και το υψηλό Return On Investment. Επιπλέον, έξυπνες εφαρμογές που βοηθούν εύκολα και γρήγορα την παραγωγή, τη βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων και τις πωλήσεις, εντάσσονται και φιλοξενούνται στην νέα υποδομή του DataCenter.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το internet connectivity, οι βάσεις δεδομένων και η ηλεκτρονική αλληλογραφία της «Βασιλείου Τροφίνκο» διασφαλίζονται με μηχανισμούς ασφαλείας Next Generation Firewalls, Network Access Control, Threat protection, Email Security αλλά και με υπηρεσίες προέκτασης πολιτικών ασφαλείας στις φυσικές υποδομές της εταιρείας. Συνολικά, παρέχεται ασφάλεια εταιρικών δεδομένων, αυξημένες δυνατότητες αναγνώρισης ψηφιακών απειλών αλλά και διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας.

Όπως φανερώνει η περίπτωση της «Βασιλείου Τροφίνκο», η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση για τις επιχειρήσεις απαιτεί έναν εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα και να προτείνει λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί μόνο μία από τις περιπτώσεις που καταδεικνύουν τις δυνατότητες της Algosystems, όπου η πιστότητα πελατών της που φτάνει σε βάθος δεκαετίας το 91% συνιστά την πιο τρανταχτή απόδειξη πως η σωστή μεθοδολογία και η καινοτομία των υπηρεσιών που προσφέρει, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από την ίδια την αγορά. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος όπου η Algosystems βρέθηκε για την περίοδο 2018-2019 μεταξύ των ελληνικών Superbrands από τον ομότιτλο ανεξάρτητο οργανισμό με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος εξέτασε, αξιολόγησε και παρουσίασε τις κορυφαίες επωνυμίες της χώρας μας, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών τους.