Έναρξη διαδικασίας ΑΜΚ από την Attica Bank

Έναρξη διαδικασίας ΑΜΚ από την Attica Bank

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εξεύρεση σχήματος στρατηγικών επενδυτών.

Την έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε η Attica Bank.

Η Attica Bank όρισε την UBS Limited ως κύριο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και συντονιστή και την επενδυτική τράπεζα Lazard Frères, την PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. και την Clayton Euro Risk Limited ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους για τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας όπως προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ μετά την ολοκλήρωση της «άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων».

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εξεύρεση σχήματος στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι θα επενδύσουν μαζί με τους μετόχους της Τράπεζας στην επικείμενη αύξηση. Το τελικό μέγεθος και η δομή της αύξησης κεφαλαίου θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ΤτΕ του επικαιροποιημένου πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατέθεσε η Τράπεζα.

Διαβάστε ακόμη: Μειωμένες ζημιές για την Attica Group το πρώτο τρίμηνο του 2014