Ένας δίαυλος επικοινωνίας πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών

Ο Μιχάλης Ψαλλίδας μέσω της Crowd Policy ξαναδίνει νόημα στην έννοια του πολίτη και των δικαιωμάτων του.

Η συμμετοχή τους σε έργα που αφορούσαν την παρακολούθηση υλοποίησης κυβερνητικών στόχων με τη συμμετοχή των πολιτών ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για τη δημιουργία της Crowd Policy.

Το 2012, μια ομάδα που αποτελούνταν από τρεις νέους ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών και επιχειρηματικής οργάνωσης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προχώρησε στη σύσταση μιας εταιρείας στην οποία ο πολίτης θα βρίσκεται στο επίκεντρο και θα αξιολογεί την πορεία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, όπως θα έκανε και στην περίπτωση της υλοποίησης των κυβερνητικών στόχων.

Άλλωστε, το οργανόγραμμα και η λειτουργία ενός οργανισμού δεν παύουν να αποτελούν μια μικρογραφία του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένη η κυβέρνηση μιας χώρας.

Όπως αναφέρει στο FortuneGreece.com, o Μιχάλης Ψαλλίδας, ένας εκ των τριών συνιδρυτών της Crowd Policy, μια κυβέρνηση αλλά και η διοίκηση ενός οργανισμού θα πρέπει να κρίνονται αντικειμενικά έχοντας ως βασικό κριτήριο τη συνέπεια στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν. Ο πολίτης θα μπορεί πλέον να αξιολογεί τις πολιτικές και την εφαρμογή τους και να υπάρχει τεκμηριωμένη μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων αυτών.

Το όνομα της εταιρείας υποδηλώνει άλλωστε και το σκοπό που επιτελεί. Το Crowd Policy  προέρχεται από το crowdsourcing, που σημαίνει πληθοπορισμός, και τη λέξη policy, και είναι κατοχυρωμένο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα. Ηχηρά ονόματα όπως ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens, ο Δήμος Αθηναίων και πολλοί άλλοι εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της Crowd Policy προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα τους και να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών.

Μιχάλης Ψαλίδας
Μιχάλης Ψαλλίδας

Κύριε Ψαλλίδα τι επιδιώκατε με την ίδρυσή της Crowd Policy;

Κάθε οργανισμός ανεξάρτητα εάν είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, χρίζει βελτιώσεων και επαναπροσδιορισμού σε διάφορους τομείς, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, οι ίδιοι οι πολίτες, μέσω της τεράστιας ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων, έχουν την ανάγκη και θέλουν να μοιράζονται τις απόψεις, τις γνώσεις, τις αγωνίες και τις ιδέες του και εν γένει να συνδιαμορφώνουν με τους οργανισμούς τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου η ίδρυση της Crowd Policy  για εμάς εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, ήτοι να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο κοινό -εννοώντας με την έννοια αυτή καταναλωτές, βιομηχανικούς πελάτες, πολίτες, εργαζόμενους- με τους οργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσοντας έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας μπορούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήματα, να διαχειριστούν κρίσεις και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι μια αμοιβαία επωφελής σχέση (win-win) γιατί το κοινό συναποφασίζει, ενεργητικά επηρεάζει αποφάσεις και λαμβάνει εν τέλει προϊόντα και υπηρεσίες που το ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις μπορούν με τρόπο δομημένο να λαμβάνουν ουσιαστική πληροφορία από τα διάφορα κοινά στόχους (stakeholders) και να τη μετουσιώνουν σε έργα.

Η σύσταση της εταιρείας έγινε με ίδια κεφάλαια;

Η σύσταση της εταιρείας έγινε με ίδια κεφάλαια. Ήμασταν και είμαστε εξαιρετικά προσεχτικοί στη διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας, επενδύοντας όπως πάντοτε σε τομείς που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και στους στόχους που έχουμε θέσει. Η ευρύτερη οικονομική κρίση μας έκανε καλό διότι ήταν εύκολο με ελάχιστους πόρους να στήσουμε την αρχική δομή της εταιρίας και παράλληλα σταδιακά να κάνουμε βήματα ανάπτυξης. Είμαστε περήφανοι που στα δύο σχεδόν χρόνια λειτουργίας μας, χωρίς καθόλου τραπεζικό δανεισμό, έχουμε επαρκή οικονομική ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών μας σχεδίων.

Από πόσα άτομα απαρτίζεται η ομάδα;

Η Crowd Policy  δημιουργήθηκε από στελέχη που έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών και επιχειρηματικής οργάνωσης, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα βασικά μέλη της ομάδας είναι ο Μιχάλης Ψαλλίδας και ο Γιώργος Καραμανώλης οι οποίοι έχουν την ευθύνη επιχειρηματικής ανάπτυξης και τον τεχνικό συντονισμό των έργων. Η εταιρεία υποστηρίζεται από Advisory Board του οποίου επικεφαλής είναι ο Θεόδωρος Καρούνος. Και οι τρεις έχουμε όλα αυτά τα χρόνια ενεργή συμμετοχή σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμμετοχικής δημοκρατίας, παρακολούθησης κυβερνητικού έργου, ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, αναδιοργάνωσης οργανισμών κ.ά. Ως συνέπεια της διαρκούς ανάπτυξης των εργασιών μας, η ομάδα μας αποτελείται πλέον από δέκα άτομα, ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει ένα οικοσύστημα εξωτερικών συνεργατών, τους οποίους αξιοποιούμε σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους και φυσικά τις ανάγκες της εταιρείας μας.

Αριστερά: Θεόδωρος Καρούνος. Δεξιά: Γιώργος Καραμανώλης.
Αριστερά: Θεόδωρος Καρούνος. Δεξιά: Γιώργος Καραμανώλης.

Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και ποιες οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρετε;

Στόχος μας είναι ευρύτερα το κοινό με την όποια μορφή του (πελάτης, εργαζόμενος, πολίτης κ.α.) και επιχειρηματικά κάθε είδους οργανισμός που θέλει να έχει ανοιχτά τα «μάτια» του στα καλέσματα και στις προσκλήσεις των κοινών στόχων του. Στο υπάρχον πελατολόγιο μας θα δείτε δήμους, κυβερνητικούς φορείς καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, όπως ενημέρωσης, βιομηχανίες και τραπεζικούς οργανισμούς. Όσο και εάν ακούγεται ιδεαλιστικό, θέλουμε να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς, όσον αφορά τη δυναμική και την αξία της συλλογικής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε τις υπηρεσίες μας σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τις πλατφόρμες και λύσεις πληθοπορισμού (crowdsourcing). Μέχρι στιγμής έχουμε αναπτύξει τρία ξεχωριστά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα το Q-engine, για την αξιολόγηση της ποιότητας με ειδικότερο προϊόν το Q4T (Quality for Tourism), το T-engine για τη προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας (accountability) στη λήψη αποφάσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και το G-engine για τη χρήση γεω-πληροφορίας. Οι πλατφόρμες αυτές μπορούν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά να αποτελέσουν την τελική λύση στον πελάτη, είτε με τη λογική «plug-and-play» είτε ως αποτέλεσμα εξατομικευμένης προσαρμογής.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, χρηματοδότησης από εθνικά/ευρωπαϊκά ή ιδιωτικά κεφάλαια καθώς και λύσεις διαχείρισης και παρακολούθησης έργων με τη λύση Project Management PM-engine με μεθοδολογίες πληθοπορισμού. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με στόχο είτε να υποστηρίξει τους δύο πρώτους πυλώνες είτε μεμονωμένα να ολοκληρώσει την προϊοντική μας προσφορά στον πελάτη.

Πώς βλέπετε τον ανταγωνισμό;

Ο ανταγωνισμός είναι για εμάς μια έννοια σχετική. Υπάρχουν εταιρείες που στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ή υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν τη λογική της ηλεκτρονικής συμμετοχής. Θεωρούμε ωστόσο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι ελάχιστες εταιρείες έχουν τη δική μας «προϋπηρεσία» και την ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζουμε σε έργα πληθοπορισμού. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μας επαναπαύει. Αντίθετα, δεδομένου ότι ο χώρος μας είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητος, παρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς και εξελίσσουμε διαρκώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Η Crowd Policy  είναι μια νεοφυής επιχείρηση η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να συνάψει συνεργασίες με ορισμένα από τα πιο γνωστά μέσα ενημέρωσης. Πώς καταφέρατε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της αγοράς;

Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό σχετίζεται με τη μέχρι τώρα έκθεσή μας σε αντίστοιχα έργα και ενδεχομένως με την καινοτομία που υπόσχεται ο όρος Crowd Policy . Ωστόσο οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μάλλον την αφορμή για να ξεκινήσει η ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Αντιμετωπίζουμε κάθε έργο ξεχωριστά, αναλύουμε το εκάστοτε θέμα, του δίνουμε τη διάσταση crowd, αναπτύσσουμε τεχνολογίες και πλατφόρμες για να συγκεντρώσουμε την πληροφορία από το κοινό και τη μετασχηματίζουμε σε πρώτη ύλη για λήψη αποφάσεων από τους οργανισμούς. Σταθήκαμε τυχεροί διότι στα πρώτα μας βήματα μάς εμπιστεύτηκαν μεγάλα ονόματα, όπως η Καθημερινή με το policymonitor.gr, γεγονός το οποίο δημιούργησε ένα πολύ θετικό buzz γύρω από εμάς.

Πώς φαντάζεστε την ενημέρωση τα επόμενα χρόνια;

Η ενημέρωση είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός τομέας, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές, ειδικά στην Ελλάδα, την τελευταία πενταετία. Βασικοί συντελεστές που συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση του τοπίου της ενημέρωσης, αποτελούν η τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου και η σταδιακή στροφή από τα έντυπα στα ηλεκτρονικά μέσα για την «κατανάλωση» των ειδήσεων, η αντίληψη περί ελλιπούς αντικειμενικότητας και περί εξυπηρέτησης ιδίων συμφερόντων από τα μέσα ενημέρωσης καθώς και η ανάδυση της «δημοσιογραφία των πολιτών» μέσω της «blogόσφαιρας» και των κοινωνικών δικτύων.

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτό που βλέπουμε ως τάση, την ολοένα δηλαδή συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή των ειδήσεων, θεωρούμε ότι θα συνεχίσει δυναμικά και στο μέλλον, με κύριο ωστόσο φαινόμενο την ανάγκη για φιλτράρισμα και αξιολόγηση των ειδήσεων που παράγονται μέσω τεχνικών πληθοπορισμού.

Από την εμπειρία σας ποιες νόρμες πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση προκειμένου να είναι επιτυχημένη;

Οι νόρμες που πρέπει να ακολουθεί κάθε επιχείρηση είναι κατά την άποψη μας οι εξής:

  • Δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας
  • Αφοσίωση, πάθος για το σκοπό που πρεσβεύει και την αξία που προσφέρει
  • (Αυτό)αμφισβήτηση για τα τωρινά δεδομένα και καινοτομία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
  • Εξωστρέφεια εντός και εκτός συνόρων
  • Προσέγγιση της πραγματικότητας με τρόπο θετικό και διάθεση παιχνιδιού

Ποιοι οι οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρονιά και πώς κινήθηκε το 2013;

Το 2013 κινήθηκε εξαιρετικά για την εταιρεία μας, καθώς κατορθώσαμε να μεγαλώσουμε σε επίπεδο οργανισμού, ενισχύοντας την ομάδα και τις υποδομές μας, και να θέσουμε τις βάσεις περαιτέρω ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα στιβαρή οικονομική ρευστότητα χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Το 2014 μέχρι στιγμής κινείται εξαιρετικά ανοδικά καθώς στο πρώτο εξάμηνο αυτού έχουμε ήδη διπλασιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εν μέσω μάλιστα της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή, στόχος μας είναι να επανεπενδύουμε στη γνώση, σε συνεργασίες και στο μέλλον της εταιρείας.

Projects που βρίσκονται σε εξέλιξη;

Έχουμε ήδη σε εξέλιξη πολύ ενδιαφέροντα projects, όπως:

  • μια ολοκληρωμένη λύση πληθοπορισμού (crowdsourcing) για το Μετρό Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό
  • ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens στον οποίο αναλάβαμε το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης
  • την πλατφόρμα «συνΑθηνά» του Δήμου Αθηναίων με στόχο να στηρίξει και να διευκολύνει τις ομάδες πολιτών που με τις δράσεις τους βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Στο πλαίσιο μάλιστα του συγκεκριμένου έργου υποβάλλαμε από κοινού με το Δήμο Αθηναίων πρόταση στο ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για το διαγωνισμό Bloomberg Mayor’s Challenge, η οποία προκρίθηκε στις 21 επικρατέστερες υποψηφιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • το δημοσιογραφικό portal της Εφημερίδας των Συντακτών
  • την επικαιροποίηση και αναβάθμιση εικαστικού και περιεχομένου του εταιρικού site και blog μιας ελληνικής εξαγωγικής βιομηχανικής εταιρείας από τη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε ακόμη:

Η εταιρεία που έκανε το μεγάλο Agrovim(α) στο εξωτερικό

Το πρώτο εναλλακτικό online φαρμακείο

O Spitogatos απέκτησε συγκάτοικο!