ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος αύξησαν τα έσοδα του Νοεμβρίου

Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των εσόδων.

Άντεξαν τα έσοδα του Δημοσίου τον Νοέμβριο, καθώς παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα κατά 523 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι και τον Οκτώβριο 2015, είχε σημειωθεί αύξηση των εσόδων κατά 714 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με τα έσοδα του Οκτωβρίου 2014. Η πληρωμή της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η καταβολή των δόσεων του ΕΝΦΙΑ, καθώς και της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος, συνέβαλαν θετικά στην αύξηση των εσόδων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο.

Σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση 5% το Νοέμβριο και 10,28% το ενδεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2015. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 4,351 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,580 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ενδεκαμήνου ανήλθαν σε 40,919 δισ. ευρώ έναντι στόχου 45,605 δισ. ευρώ.

Σημαντική ήταν η αύξηση των εσόδων στις ΔΟΥ τον Νοέμβριο κατά 761,1 εκατ. ευρώ ή 29,25% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τα έσοδα στις ΔΟΥ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ έναντι 2,6 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τον ίδιο μήνα, τα έσοδα των τελωνείων μειώθηκαν κατά 19,84% ή 237,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 961,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,199 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Το ενδεκάμηνο, το σύνολο των εσόδων σε ΔΟΥ και τελωνεία ανήλθε σε 43,5 δισ. ευρώ έναντι 44,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 1 δισ. ευρώ ή 2,41%.