Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα συγκεντρώνονται σε έναν λογαριασμό

Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα συγκεντρώνονται σε έναν λογαριασμό

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού.

Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενιαίου λογαριασμού, στον οποίο θα μεταφερθούν όλα τα ταμειακά διαθέσιμα ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών του Δημοσίου.Ο λογαριασμός θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα τεθεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου- όπως θα ονομάζεται-θα συσταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μέσω του λογαριασμού αυτού, ο Υπουργός Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και θα προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν. Επιπλέον, θα μπορεί να προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού, αλλά και να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.