Ενισχύει τον στόλο της η Vernicos Salvage & Towage

Ενισχύει τον στόλο της η Vernicos Salvage & Towage
Photo:

Στο πλαίσιο του σχεδίου επέκτασης της εταιρείας και ανανέωσης του στόλου της,

Σaτην αγορά ενός νέου ρυμουλκού, του «Vernicos Freedom», προχώρησε η Vernicos Salvage & Towage, στο πλαίσιο του σχεδίου επέκτασης της εταιρείας και ανανέωσης του στόλου της, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης.
Το εν λόγω ρυμουλκό, κατασκευής 2010, αποτελεί και την πρώτη αγορά της Vernicos Salvage & Towage για το 2018.