Ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμβαση της ΕΤΕπ με την Intesa Sanpaolo, ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Σύμβαση ύψους 75 εκατ. ευρώ με την Intesa Sanpaolo, υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία προσχωρεί ως βεβαιούσα τράπεζα στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ ύψους 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα, που θεσπίστηκε τον Ιούνιο 2013.

Η σύμβαση υπεγράφη στο Μιλάνο από τους κ.κ. Luca Lazzaroli, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΕΤΕπ, και Stefano Stangoni, Επικεφαλής Διεθνούς Τραπεζικής και Συναλλαγών της Intesa. H Intesa Sanpaolo, η οποία θα προστεθεί στις λοιπές βεβαιούσες τράπεζες (Citi, Commerzbank και HSBC), θα διευρύνει με τη συμμετοχή της τη γεωγραφική κάλυψη του προγράμματος και θα στηρίξει ιδίως τις εμπορικές ροές μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες ελληνικών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτού του προϊόντος, η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις για χαρτοφυλάκια πιστωτικών επιστολών, εγγυητικών επιστολών και άλλων προϊόντων χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, σε ξένες τράπεζες που ενεργούν ως βεβαιούσες τράπεζες. Αυτό θα περιορίσει την υποχρέωση καταβολής μετρητών ως εγγύησης, που άλλως θα επιβαλλόταν στις περισσότερες ΜΜΕ, και θα αυξήσει την πρόσβαση σε μέσα χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπόριο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις ελληνικές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αποτρέποντας το ενδεχόμενο αποτυχίας βιώσιμων επιχειρήσεων από την έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια κίνησης και σε εμπορικές πιστώσεις. Μετριάζοντας τους κινδύνους που ενέχει η εμπορική χρηματοδότηση, θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των εμπορικών ροών με την Ελλάδα και θα ευνοήσει μια ανάκαμψη στηριζόμενη στις εξαγωγές με βασικό κινητήριο μοχλό τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Διαβάστε ακόμη:

H εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία θα αυξήσει τις εξαγωγές

Απλοποιούνται οι εξαγωγές προς τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας

ΠΣΕ: Υποχώρηση των εξαγωγών στο α’ τρίμηνο 2014